ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Søker flere kolleger etter rekordår

Ylva 19 web

Thommessens avdeling for oppkjøp og fusjoner (M&A) er ledende i Norge og trenger nå flere med på laget. Har du lyst til å jobbe og utvikle deg sammen med de beste i Norge innen sitt felt?

I desember 2020 ble Thommessen kåret til årets M&A-rådgivere av Mergermarket. Også i første halvår av 2021 er Thommessen klart ledende innen M&A - både når det gjelder antall transaksjoner og transaksjonsverdi. Teamet har bistått i over halvparten av børsnoteringene i 2020 og så langt i 2021.

En av dem som jobber i Thommessens transaksjonsavdeling, er partner Ylva B. Gjesdahl Petersen. Tidligere i år ble hun trukket frem som et av landets største ledertalenter under 35 år av E24. I juryens beskrivelse heter det blant annet at "alle" vil jobbe med Ylva.

Nå ser hun og resten av transaksjonsteamet etter nye kolleger.

  • Har du lyst til å bli en del av Thommessens transaksjonsteam? Søk her.

Ansvar og oppfølging

- I Thommessen får man jobbe med hele spekteret av transaksjoner. Du får være med på de største og mest toneangivende transaksjonene i det norske transaksjonsmarkedet, hvor du er en del av et større team hvor vi jobber tett sammen. I tillegg får du være med på mindre transaksjoner med mindre team, hvor man tidlig i karrieren får mye ansvar, samtidig som man selvfølgelig følges tett opp og alltid har noen å diskutere med, sier Ylva.

Det kan advokatfullmektig Kristian Sandvold Hansen skrive under på. Han ble en del av TeamThommessen i oktober i fjor.

- Det er en super gjeng å være en del av. Dyktige, inkluderende og hyggelige kolleger som man lærer noe nytt av hver dag, forteller han.

Som advokatfullmektig tar også Kristian del i både større og mindre transaksjoner.

- Arbeidsoppgavene mine består hovedsakelig av å bistå på ulike aspekter ved små og store transaksjoner, herunder kjøp og salg av selskaper og kapitalmarkedstransaksjoner. Jeg gir også en del løpende generelle selskapsrettslige og børs- og verdipapirrettslige råd. Man eksponeres for flere ulike problemstillinger, noe som gjør det ekstra spennende, forteller Kristian.

P51 A0140 web

Kristian Sandvold Hansen er en del av teamet som jobber med transaksjoner i Thommessen.

Helhet og eierskap

Teamet Kristian og Ylva er en del av har spisskompetanse innen alle områder som blir berørt av en transaksjon, og har omfattende erfaring med å gi råd til Norges største og mest aktive virksomheter innenfor dette området.

- I transaksjonsprosessen er vi et stort team internt hos oss i Thommessen, hos klienten og hos investeringsbanker – rett og slett mange mennesker som jobber mot samme mål. Interaksjonen og det å jobbe sammen for å nå mål, er noe av det som gjør at jeg helt oppriktig har det gøy på jobben hver dag, forteller Ylva.

Ylva trekker frem profesjonell prosjektledelse som et av de viktigste tiltakene Thommessen har implementert de siste årene, og som helt avgjørende for å lykkes med å løse de største og mest kompliserte transaksjonene på en god måte.

- Profesjonell prosjektledelse handler om at hele teamet, klienten og andre involverte skal vite hva som skjer når. God planlegging gir forutsigbarhet, og man kan legge opp arbeidet på en god måte. Det dukker alltid opp noe uventet i hver transaksjon, men det er enklere å håndtere når prosjektet for øvrig er under kontroll, sammenlignet med om man alltid ligger bakpå. Det gjør også at hele teamet ser "det store bildet" og føler eierskap til prosjektet, noe som er avgjørende for et godt resultat for klientene våre, forteller Ylva.

Teamet hun er en del av ble av klientene rangert som nummer én innen sitt felt i årets Prospera-undersøkelse.

  • Hør mer: I april gjestet Ylva podcasten Inkludert. Hvordan det er å jobbe med transaksjoner i Thommessen forteller hun mer om her, eller hvor du vanligvis hører podcast.
2571 Thommessen R26 01 Resepsjon 03

I august flytter Thommessen inn i helt nye kontorer i Oslo. Illustrasjon: Rift.

Thommessen etter covid-19

I slutten av august flytter Thommessen til nye lokaler i Oslo. I VIA i Vika blir det lagt enda mer til rette for samhandling, kunnskapsoverføring og innovasjon.

- Jeg gleder meg veldig til å treffe kolleger igjen og oppleve felleskapet. De nye kontorene ser helt fantastiske ut. Jeg ser frem til å ta med på flyttelasset de gode erfaringene som hjemmekontor har vist oss, med tanke på hvordan vi jobber best sammen, forteller Kristian.

Også Ylva gleder seg til hybridkontor og Thommessen 2.0. Hun tror et aktivitetsbasert landskap kan være bra for fullmektiger og nye medarbeidere.

- Jeg har rett og slett skyhøye forventninger. Jeg tror det er svært fordelaktig å sitte tettere på hverandre enn det man gjør når man sitter inne på hvert sitt cellekontor. For fullmektiger er det utrolig lærerikt å lære av mer erfarne kolleger. Det er lav terskel for å stille spørsmål eller gjøre raske avklaringer når man sitter sammen, sammenlignet med å banke på en lukket kontordør. Og så er det jo ikke slik at vi nå skal sitte mer åpent for å spare plass - vi har en stor mengde stillerom og møterom rundt oss. Med det nye 3:2-prinsippet (tre dager på kontoret og to dager valgfritt) setter man seg kanskje på hjemmekontoret de dagene man har mye konsentrasjonsarbeid, forteller Ylva.

Hun mener VIA og Thommessen 2.0 kommer til å gi teamet det beste fra to verdener:

- Et fantastisk lokale med de beste forutsetningene for å jobbe godt sammen, og den fleksibiliteten som hjemmekontor gir i hverdagen når man trenger det, sier Ylva.

Vil du jobbe med Ylva, Kristian og resten av TeamThommessen?

Vi har behov for flere advokater og advokatfullmektiger til vår avdeling for transaksjoner, som har en særlig interesse for M&A og selskapsrett. Vi ser gjerne at du har 2-4 års relevant erfaring. Nyutdannede er også velkomne til å søke. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Søk her.

Kontaktpersoner

Aktuelt