ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen 2.0: Slik skal vi jobbe etter covid-19

2571 Thommessen R26 13 åpent kontorlandskap 05

Det siste året har endret tankegangen vår. Når vi møtes igjen etter sommeren skal det beste av Thommessen kombineres med nye erfaringer og ny læring om hvordan vi ønsker å jobbe sammen.

Det siste året har vi eksperimentert med ulike digitale samarbeidsformer - og vi har blitt gode på det! Tidligere var hjemmekontor unntaket, men nå ser vi verdien av å kunne jobbe fra andre steder enn kontoret. Vi har også sett hvordan dette har bragt våre team i Stavanger, Bergen, London og Oslo tettere sammen. Vi jobber som ett firma – i oppdragene, med våre klienter og i firmautviklingen. I våre planer for hvordan jobbe etter covid-19, har vi forsøkt å finne en balansegang mellom fleksibilitet på den ene siden og fellesskap og team-følelse på den andre siden.

I slutten av august flytter vi i Oslo inn i nye lokaler – VIA i Vika. Etter over et år hvor vi har tilbragt det meste av tiden på hjemmekontor, gleder vi oss til å se hverandre igjen. Kontoret skal være vårt faste holdepunkt – et sted vi har lyst til å komme for å treffe hverandre og for å jobbe godt sammen med både kollegaer og klienter. Samtidig er det viktig at vi skal kunne jobbe effektivt og føle oss inkludert når vi jobber fra andre steder og på tvers av våre kontorer.

Dette er våre viktigste punkter for å operasjonalisere et enda bedre Thommessen etter covid-19:

  • Fleksibilitet + fellesskap: Det er nok flere som kan signere på at vi aldri har vært så effektive som vi har vært i hjemmekontor-perioden. Vi har tro på at fleksibilitet knyttet til hjemmekontor vil gi økt tilfredshet, uten at det reduserer effektiviteten – snarere tvert imot. Vi skal ta med oss fleksibiliteten fra det siste året, samtidig som vi skal møte hverandre fysisk, oppleve fellesskap og ha det gøy sammen. I Thommessen skal man kunne bestemme selv, basert på prosjektets rammer, hvor man gjør jobben best fra. Vår modell blir 3:2 – tre dager på kontoret og to dager valgfritt – og vi skal organiseres oss slik at dette fungerer i det daglige for alle.
  • Aktivitetsbasert arbeid: I VIA får vi lokaler som i enda større grad legger til rette for samhandling, kunnskapsoverføring og innovasjon – noe vi tror er nøkkelen til å forme fremtidens advokatfirma. Her skal vi skape en dynamisk og fleksibel arbeidsplass. Alle får faste plasser, men vi tror at vi kommer til å bruke plassen vår mindre fordi vi bruker lokalene og har flere valgmuligheter. Når du er på kontoret velger du hvor du jobber fra basert på hvilke oppgaver du skal løse, og hvem du eventuelt skal jobbe sammen med. De som ønsker, benytter seg også av hjemmekontor når det passer best.
  • Digital kommunikasjon: Digital kommunikasjon har det siste året bidratt til at vi jobber enda bedre på tvers. Dette skal vi fortsette med. Ved å fortsatt bruke Teams som viktigste interne kommunikasjonskanal og førstevalget for interne/operasjonelle møter, sikrer vi godt samarbeid på tvers av firmaet og vi inkluderer alle – uansett hvor man jobber fra. Det har blitt færre fysiske møter med klienter det siste året, men gjennom hyppige videomøter og webinarer har vi hatt fokus på å forstå klientene og deres utfordringer. Selv om vi gleder oss til å se klientene mer i tiden fremover, så kommer vi også til å fortette med å dele vår kunnskap digitalt gjennom webinarer og streaming av arrangementer.
  • Teste, lære, justere: Sist, men ikke minst: Ingenting er hugget i stein – vi skal teste, lære og justere underveis. Som en del av dette er vi med i et forskningsprosjekt i regi av OsloMet, hvor formålet er å finne ut hvilken betydning måten og stedet vi jobber på har for samhandling og kunnskapsdeling.

Vi gleder oss til å ta steget fra hjemmekontor til hybridkontor!

Kontaktperson