ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

Fra advokatfullmektig til partner

P51 A2385

Kan god prosjektledelse og en mer forutsigbar arbeidshverdag bidra til at flere kvinner blir værende i forretningsadvokatbransjen?

Ylva B. Gjesdahl Petersen jobber med kapitalmarkedstransaksjoner og fusjoner og oppkjøp i Thommessen. Ylva startet i Thommessen som advokatfullmektig i 2011 og våren 2019 ble hun partner. Med to små barn, og en mann som også er advokat, er det ingen tvil om at dagene er hektiske. Samtidig mener hun at med større ansvar kommer det også mer fleksibilitet.

- Generelt er det slik at jo mer senior du er, dess større kontroll har du over egen hverdag, selv om det er klientene som til syvende og sist bestemmer hva vi skal levere når. Fullmektigtiden er sånn sett kanskje den tøffeste. Både som senioradvokat og som partner har man mer fleksibilitet i den forstand at man gjerne kan påvirke den interne tidslinjen for prosjekter, samt er med på å sette interne frister, forteller Ylva.

Fokus på forretningsutvikling

Som partner er du medeier i firmaet og har medansvar for hvilken retning firmaet tar inn i fremtiden. Du har også et særskilt ansvar for klient- og forretningsutvikling, ledelse og motivasjon av de ansatte. En partners arbeidshverdag inneholder med andre ord mye mer enn det du lærer på jussen.

- Jeg bruker enda mer tid på markedsføringsarbeid som partner enn det jeg gjorde tidligere. Det innebærer blant annet å følge opp eksisterende klienter utenfor konkrete saker, og jeg jobber både alene og sammen med kollegaer med å tiltrekke oss nye klienter og oppdrag. Det er veldig gøy å være advokat, men jeg synes det er enda bedre å få lov til å kombinere det med klient -og forretningsutvikling, mener Ylva.

God prosjektledelse er nøkkelen

Når du er blitt partner i et forretningsadvokatfirma, betyr det at du har opparbeidet deg betydelig faglig spisskompetanse og solid bransje- og forretningsforståelse. Ylva har bred erfaring som transaksjonsadvokat, og har jobbet på en rekke store prosjekter. Et av de mest spennende er Kongsberg Gruppens oppkjøp av Rolls-Royce Commercial Maritime, hvor Thommessen bistod førstnevnte.

- Dette var en stor transaksjon med mange arbeidsstrømmer, og mer enn 60 medarbeidere i Thommessen var involvert i saken på et eller annet vis. Jeg var prosjektleder for fortrinnsrettsemisjonen, hvor Kongsberg Gruppen ASA hentet fem milliarder kroner for å finansiere kjøpesummen, forteller Ylva.

Når mer enn 60 medarbeidere er involvert i samme sak, er god prosjektledelse helt avgjørende.

- Et av de viktigste tiltakene Thommessen har gjort, er å implementere fokuset på profesjonell prosjektledelse i alle deler av organisasjonen. God prosjektledelse er en grunnforutsetning for å lykkes med å løse de største og mest kompliserte transaksjonene på en god måte for våre klienter. I tillegg mener jeg at god planlegging og tydelig ansvarsfordeling internt gjør vår arbeidshverdag bedre og mer forutsigbar, sier Ylva.

Team som utfyller hverandre

Forutsigbarhet er kanskje spesielt viktig i faser av livet hvor familie og barn også krever mye. Det er en kjent sak at advokatbransjen dessverre opplever frafall av kvinner på senioradvokat- og partnernivå, selv om det er en overvekt av kvinner på jussen. Ylva er en av dem som har engasjert seg i debatten.

- Jeg synes det er viktig å være åpen om at det å være advokat i et forretningsadvokatfirma ikke er en “åtte til fire”-jobb. Vi har høye timepriser, og noe av det klientene betaler for er vår tilgjengelighet. Men det er forskjell på å jobbe mye som følge av at man er i sluttspurten av et spennende prosjekt, og som følge av dårlig planlegging, mener Ylva.

Partnere har et særlig ansvar for å sørge for god fordeling av oppdrag mellom medarbeiderne, og god prosjektstyring i hvert oppdrag.

- Det skal være fullt mulig å være forretningsadvokat og kunne ha et liv ved siden av. Fordelen med å jobbe et sted som Thommessen er at man i stor grad jobber som en del av et større team. Setter man sammen team som utfyller hverandre, skal det være mulighet for alle å ha tid til annet enn bare jobb, også når det står på skikkelig. I den livsfasen jeg er nå, er ettermiddagene med barna litt hellige. Samtidig er jeg stort sett hjemme på kvelden og i helgene, slik at det er uproblematisk å følge opp ting da. For noen år siden var det gjerne motsatt, forteller Ylva.

Ylvas beste tips til studenter som ønsker å bli partner i et forretningsadvokatfirma

  • Fokuser på mer enn bare pensum under studiene. Det er en forutsetning å ha en solid “juridikum” i bunnen, men det er også viktig å bruke tid på andre ting enn å sitte på lesesalen. Å være forretningsadvokat handler i svært stor grad om å samarbeide godt, både med kollegaer og klienter, og det lærer du ikke av å lese Hagstrøm for fjerde gang. Vær med på ulike studentarrangementer og bli kjent med andre både i og utenfor miljøet.
  • Finn et fagområde som du synes er gøy Bruk tid på å finne et fagområde som du oppriktig synes er spennende. Vær trainee i ulike avdelinger, og benytt deg av interne hospiteringsordninger når du begynner som fullmektig. Jobber du med noe du synes er gøy, blir du ofte dyktig i det og du finner motivasjon og det ekstra giret i perioder med høyt arbeidspress.
  • Se det store bildet Følg med på det som skjer i næringslivet og samfunnslivet. Da får du større forståelse for hva som er viktig for klientene våre. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke fikk så mye ut av å lese DN og Finansavisen da jeg startet som fullmektig, men plutselig leser du om dine egne transaksjoner og saker som klientene dine er involvert i.