ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Reglene for inn- og utleie fra bemanningsforetak skjerpes fra april 2023

Bemanningsregler

Den 5. desember avga Stortingets arbeids- og sosialkomité innstilling om regjeringens lovforslag om innstramminger i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Innstillingen innebærer betydelige innstramminger i reglene.

I juni foreslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet endringer i arbeidsmiljølovens regler om inn- og utleie fra bemanningsforetak. Forslaget er begrunnet i regjeringens mål om å sikre hele og faste stillinger som bygger opp om topartsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I tråd med lovforslaget, innebærer innstillingen fra komiteen betydelige innstramminger i reglene om inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Her er noen av de mest sentrale endringene:

  • Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak ved "arbeid av midlertidig karakter" i arbeidsmiljøloven § 14-12 fjernes. Forslaget innebærer at innleie fra bemanningsforetak først og fremst vil være aktuelt ved reelle vikariater.
  • Det er foreslått en forskriftshjemmel som åpner for en avgrenset unntaksadgang for innleie av helsepersonell og for innleie av rådgivere/konsulenter med spesialkompetanse.
  • Departementet vil fastsette forskrift om forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo-området.

Les mer om endringene i vår artikkel om Regjeringens lovforslag fra juni 2022

I kraft fra april 2023

Det legges nå opp til at lovendringene trer i kraft fra 1. april 2023, med overgangsordninger på tre måneder for inngåtte kontrakter. Det er ventet lovvedtak i Stortinget før jul.

- For mange virksomheter haster det å gjøre eventuelle tilpasninger i bemanning og tilknytningsformer for å bli tilpasningsdyktig til det nye regelverket. Vi bistår i disse dager en rekke klienter med å gjennomgå deres bemanningsstrategi. Ta gjerne kontakt dersom din virksomhet trenger slik bistand, sier senioradvokat Anders Sundsdal.

Kontaktpersoner

Aktuelt