ThommessenFlow Finn folk

Håkon Berge Specialist Counsel Bergen

Håkon (f. 1980) er specialist counsel i Thommessen og arbeider ved Bergenskontoret. Håkon jobber hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett, samt selskaps- og kontraktsrett. Han har prosedert en rekke saker for både tingrett og lagmannsrett, og har erfaring med voldgift. Håkon er en mye brukt foredragsholder, spesielt innenfor arbeidsrettslige tema.
  1. Specialist Counsel, Bergen, Thommessen

  2. Senioradvokat, Bergen, Thommessen

  3. Fast advokat, Bergen/London, Thommessen

  4. Advokatfullmektig, Bergen, Thommessen

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Cand jur
    Universitetet i Bergen