ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

Fornybar-partner: - Givende å jobbe med dagsaktuelle problemstillinger

Ole Christoffer Ellingsen

Allerede som student brant partneren for den delen av jussen som handler om ressursforvaltning og naturressurser, og forholdet mellom miljø og menneskelig aktivitet.

Ole Christoffer Ellingsen jobber med rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner innen fornybar energi og infrastruktur, kraftkrevende industri og næringseiendom.

- På den ene siden kan det være utfordrende å jobbe med et så dagsaktuelt tema som fornybar energi, da det er mange som har oppfatninger og meninger om denne bransjen. Dette setter krav til at vi må være helt i spydspissen for å kunne tilføre verdi i prosjektene, sier han.

Videre legger han til:

- På den andre siden er det utrolig gøy, fordi vi jobber med prosjekter som har stor innvirkning på samfunnet. Når vi besøker vindkraftparker eller nettanlegg, er det kult å se at prosjekter og prosesser som man har vært involvert i, faktisk tar form ute i samfunnet, sier han.

Da Ole Christoffer begynte i Thommessen i 2011, var fokuset på fornybar energi og bærekraft mer beskjedent enn det er i dag.

- Nå opplever vi at vi nå jobber med noe av det aller viktigste når det gjelder utviklingen av det norske samfunnet, for eksempel at vi har tilgang på miljøvennlig energi til å klare den grønne omstillingen, fortsetter han.

Et samfunnsengasjement

Ole Christoffer var aldri i tvil om at han ønsket å jobbe med fornybar energi. Da han studerte ved Universitetet i Oslo, skrev han sin masteroppgave om miljørett, og var spesielt interessert i den delen av jussen som handler om ressursforvaltning og naturressurser, og forholdet mellom miljø og menneskelig aktivitet.

- Derfor føltes det naturlig for meg å søke meg til denne avdelingen i Thommessen, ettersom vi her fokuserer på å bistå klienter som ønsker å gjennomføre prosjekter som er bra for planeten. Mye av jussen som vi jobber med handler om hvordan vi best kan forvalte våre naturressurser. Da fikk jeg tilfredsstilt et bredere samfunnsmessig engasjement, samtidig som jeg fikk jobbe med de fagene innenfor jussen som jeg synes er morsomt, slik som energirett, tingsrett og miljørett, sier han.

Drøye ti år senere ble han en del av Thommessens partnerskap. Det innebærer mer ansvar, både i det interne og det eksterne arbeidet.

- Det er vårt ansvar å sette sammen velfungerende team, og gi de nødvendige rammebetingelsene for å levere topp kvalitet, og sørge for at teamet får tilstrekkelig støtte og veiledning for å lykkes. Samtidig har man som partner et eksternt klientansvar, sier han.

Ole Christoffers beste tips til studenter som ønsker å gå alle stegene i et forretningsadvokatfirma

  • Jobb med noe du er interessert i fra begynnelsen av. Finn det rettsområdet som knytter seg til noe du brenner for.
  • Søk hele tiden ny utfordring, men sørg samtidig for at du gjør mer av det du mestrer
  • I forretningsadvokatbransjen har du så mange flinke folk rundt deg, så utnytt det mest mulig og lær av alle de forskjellige talentene du omgir deg med. Tilegn deg kunnskap fra alle kanter!

Stavanger-kontoret

I 2020 ble Ole Christoffer en del av Thommessens nystartede kontor i Stavanger. En av de mest spennende aspektene ved å arbeide i energihovedstaden er ifølge partneren at man jobber et sted hvor det finnes mange etablerte fornybaraktører.

- I tillegg ser vi at flere olje- og gasselskaper ønsker å utforske fornybarsektoren, og da er det fint å være tilstede og kunne tilby den kompetansen til aktører som skal lære seg et litt nytt område, i en litt ny bransje, sier han.

Han forteller at en kombinasjon av koronapandemi og teknologiske fremskritt har gitt mer sømløshet og anledning til å jobbe mer på tvers enn tidligere. Det spiller derfor liten rolle om du sitter i Oslo, Bergen, London eller Stavanger.

- Vi har lenge vært vant til å sette sammen tverrfaglige team, men nå fungerer verden slik at man kan være i kontakt med teamet sitt og få veiledning, uansett hvor man måtte befinne seg, og det er jo egentlig helt fantastisk, avslutter han.

Kontaktperson

Aktuelt