ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Bærekraftig finans – slik vil EUs nye regelverk påvirke norsk næringsliv og din virksomhet

Green Bond Principles

EUs handlingsplan for bærekraftig finans skal omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer. En viktig del av handlingsplanen er å etablere et klassifiseringssystem (taksonomi) med kriterier for hva som kan defineres som bærekraftig.

Som et resultat av økte krav til grønn finansiering, kan virksomheter forvente etterspørsel etter data knyttet til de tekniske kriteriene som beskrives i taksonomien. Prosjekter som tilfredsstiller «grønne kriterier» kan potensielt få lavere lånekostnad og/eller bedre tilgang til funding og lån, og motsatt dersom de ikke tilfredsstiller disse kriteriene.

Finansbransjen blir pålagt å rapportere i tråd med taksonomien fra desember 2021. Rapporteringskrav til de store selskapene kommer året etter.

I dette webinaret ser vi nærmere på hva EUs taksonomi er, hvordan det vil påvirke norsk næringsliv i årene som kommer og hvordan norske virksomheter allerede nå bør begynne å forberede seg på at regelverket trer i kraft.

Thommessen Sustainability Database

I takt med et økende fokus på bærekraftig utvikling, ser vi at bærekraftreguleringen skyter fart. Både i form av nytt regelverk, men også i form av konkrete krav fra ulike bransjer, finansinstitusjoner og investorer. I vår Sustainability Database hjelper vi deg å navigere i mylderet av regelendringer og bransjeinitiativer. Her får du en god oversikt over hva som er relevant innen din sektor, og vi forklarer hvordan dette kan påvirke din virksomhet. Tjenesten er tilgjengelig for våre klienter, potensielle klienter og andre samarbeidspartnere. Registrer deg her

Kontaktperson