ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Bærekraftig finans – slik vil EUs taksonomi påvirke norsk næringsliv og din virksomhet

Green Bond Principles

EUs handlingsplan for bærekraftig finans skal omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer. En viktig del av handlingsplanen er å etablere et klassifiseringssystem (taksonomi) med kriterier for hva som kan defineres som bærekraftig.

Webinar: Hva er EUs taksonomi?

Som et resultat av økte krav til grønn finansiering, kan virksomheter forvente etterspørsel etter data knyttet til de tekniske kriteriene som beskrives i taksonomien. Prosjekter som tilfredsstiller «grønne kriterier» kan potensielt få lavere lånekostnad og/eller bedre tilgang til funding og lån, og motsatt dersom de ikke tilfredsstiller disse kriteriene. Finansbransjen blir pålagt å rapportere i tråd med taksonomien fra desember 2021. Rapporteringskrav til de store selskapene kommer året etter.

I dette webinaret fra 27. november 2020 ser Tore Mydske nærmere på hva EUs taksonomi er, hvordan det vil påvirke norsk næringsliv i årene som kommer og hvordan norske virksomheter allerede nå bør begynne å forberede seg på at regelverket trer i kraft.

Webinar: Siste nytt om EUs taksonomi

Etter lang ventetid og mye diskusjon, publiserte EU-kommisjonen 21. april omsider første "pakke" med tekniske screeningkriterier for hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter under EUs taksonomiforordning. Samtidig foreslo Kommisjonen endringer i tilstøtende regler for bedrifters rapportering om bærekraftsforhold. Forslaget kan på sikt kan bety at taksonomiens screeningkriterier blir direkte relevant for langt flere bedrifter.

I dette webinaret fra 19. mai 2021 går Tore Mydske igjennom siste nytt om EUs taksonomi, og hva dette betyr for deg og din virksomhet.

Thommessen Sustainability Database

I vår Sustainability Database kan du lese mer om EUs taksonomi og andre regelverk og initiativer innen bærekraft. Her får du en oppdatert oversikt over hva som er relevant innen din sektor, og Thommessen-advokater forklarer hvordan dette kan påvirke din virksomhet. Tjenesten er tilgjengelig for klienter, potensielle klienter og andre samarbeidspartnere. Her kan du lese mer og registrere deg kostnadsfritt.

Kontaktperson

Aktuelt