ThommessenFlow Finn folk

Ivar Strandenes Senioradvokat Bergen

Ivar arbeider med ulike problemstillinger innenfor næringseiendom. Han har særlig fokus på skatte- og avgiftsrett, og gjennomføring av transaksjoner knyttet til næringseiendom og eiendomsselskaper. Ivar har også omfattende erfaring med tvisteløsning og prosesser for domstolene, særlig innen eiendom, skatter og avgifter.
 1. Senioradvokat, Bergen, Thommessen

 2. Fast advokat, Bergen, Thommessen

 3. Advokat, Bergen, Thommessen

 4. Dommerfullmektig, Sogn tingrett

 5. Advokat, Bergen, Thommessen

 6. Advokatbevilling,

 7. Advokatfullmektig, Bergen, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen