ThommessenFlow Finn folk

Vilja Abrahamsen Associate Advokatfullmektig

Vilja jobber hovedsaklig med finansregulatoriske spørsmål. Hun bistår norske og internasjonale finansinstitusjoner, kapitalforvaltere og andre markedsaktører i transaksjoner og med løpende rådgivning.
  1. Advokatfullmektig, Thommessen

  2. Trainee, Thommessen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo

  2. Utvekslingsopphold
    University College Cork