ThommessenFlow Finn folk

Trond Hatland Partner Bergen

Trond har prosedert komplekse og profilerte saker på alle nivåer i det nasjonale rettssystemet, og i voldgift. Han har også prosedert og vunnet saker for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). Blant spesialområdene nevnes rettighetstvister, aksjonær- og verdsettelsestvister, ansvarssaker og forsikringstvister. Trond rådgir virksomheter i privat og offentlig sektor, og er fast advokat for Staten v/Disiplinærnemnden for advokater. I tillegg er han leder for Thommessens kontor i Bergen.
 1. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Dispute Resolution

 2. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Employment

 3. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Insurance

 4. Chambers & Partners Europe
  Rangert, Employment

 1. Banco Popular Español S.A. -

  Bistand til bank saksøkt med krav om betaling og brudd på utleggspant

  I perioden 2012-2018 har Hatland bistått Banco Popular Español S.A. (overtatt av Banco Santander) i erstatningssøksmål anlagt av PGS UK Ltd (tidl. Arrow Seismic Invest II AS, "PGS"). PGS krevde om lag NOK 100 millioner i erstatning fra banken og medsaksøkte Armada Seismic Invest II AS. Banken ble frifunnet både i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. I juni 2018 ble PGS' anke til Høyesterett nektet fremmet. Banken er tilkjent fulle sakskostnader.
 2. GC Rieber Shipping AS og GC Rieber Crewing AS -

  Nedlegging av bemanningsvirksomhet, innleie av arbeidskraft

  Hatland har i 2017-2019 bistått GC Rieber Shipping AS og GC Rieber Crewing AS ved avvikling av konserninterne bemanningstjenester hvoretter 66 skipsarbeidere ble oppsagt. Saken er vunnet i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Saken er anket inn for Høyesterett.
 3. Hav Line Gruppen AS

  Forsøk på å stanse drift av skip og fabrikk

  Hatland bistår Hav Line Gruppen AS i søksmål mot staten ved Nærings- og Fiskeridepartement, i tilknytning til idriftsetting av slakteskipet "Norwegian Gannet" og landanlegg i Hirtshals, Danmark. Hav Line vant frem med midlertidig forføyning mot staten og driver i dag virksomhet i henhold til dispensasjon. Spørsmål om ugyldig forskrift, uhjemlet myndighetsutøvelse og erstatningsplikt står for domstolene og saken er berammet til april 2020.
 1. Partner, Bergen, Thommessen

 2. Advokat/Fast advokat, Bergen, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, Bergen, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Cand jur
  Universitetet i Bergen