ThommessenFlow Finn folk

Trond Hatland Partner Advokat (H)

Trond har prosedert komplekse og profilerte saker på alle nivåer i det nasjonale rettssystemet, og i voldgift. Han har også prosedert og vunnet saker for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). Blant spesialområdene nevnes rettighetstvister, aksjonær- og verdsettelsestvister, ansvarssaker og forsikringstvister. Trond rådgir virksomheter i privat og offentlig sektor, og er fast advokat for Staten v/Disiplinærnemnden for advokater.
 1. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Fishing and Aquaculture

 2. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Insurance

 3. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Dispute Resolution

 4. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Employment

 1. Partner, Bergen, Thommessen

 2. Advokat/Fast advokat, Bergen, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, Bergen, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Cand jur
  Universitetet i Bergen