ThommessenFlow Finn folk

Tina Leikvoll Flaglien Advokatfullmektig Oslo

Tina bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning og tvisteløsning innenfor opphavsrett, varemerkerett, patentrett og markedsføringsrett.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  2. Konsulent, Finanstilsynet

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo