ThommessenFlow Finn folk

Morten Coward Lindstad Fast advokat Oslo

Morten jobber hovedsakelig med selskapsrett og energirett. Han har omfattende erfaring med fusjoner og oppkjøp av virksomheter innen energisektoren og fornybar energi spesielt. Morten bistår norske og internasjonale klienter innenfor et bredt spekter av fagområder relatert til fornybar energi og infrastruktur, som for eksempel forhandling og utarbeidelse av kontrakter, selskapsorganisering og regulatoriske spørsmål.
  1. Fast advokat, Oslo, Thommessen

  2. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Tromsø