ThommessenFlow Finn folk

Marianne Brynjulfsen Overaa Senioradvokat Advokat

Marianne arbeider hovedsakelig med skatterettslige spørsmål av nasjonal og internasjonal karakter, og selskapsrett. Hun rådgir klienter i forbindelse med transaksjoner og restruktureringer, og bistår også med skattererettslig rådgivning innen rederibeskatning. Marianne arbeider forøvrig med generell skatterådgivning og klagesaker.
 1. Senioradvokat, Bergen, Thommessen

 2. Juridisk utreder, Gulating lagmannsrett

 3. Dommerfullmektig, Bergen tingrett

 4. Advokatfullmektig/advokat, Ernst & Young Advokatfirma AS

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Advokatbevilling
  Advokatforeningen

 3. Utvekslingsopphold
  University of Auckland

 4. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen