ThommessenFlow Finn folk

Marianne Brynjulfsen Overaa Managing Associate Advokat

Marianne arbeider hovedsakelig med skatterettslige spørsmål av nasjonal og internasjonal karakter, og selskapsrett. Hun rådgir klienter i forbindelse med transaksjoner og restruktureringer, og bistår også med skattererettslig rådgivning innen rederibeskatning. Marianne arbeider forøvrig med generell skatterådgivning og klagesaker.
 1. Managing Associate, Bergen, Thommessen

 2. Advokatbevilling

 3. Juridisk utreder, Gulating lagmannsrett

 4. Advokatfullmektig/advokat, Ernst & Young Advokatfirma AS

 5. Dommerfullmektig, Bergen tingrett

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Advokatbevilling
  Advokatforeningen

 3. Utvekslingsopphold
  University of Auckland

 4. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen