ThommessenFlow Finn folk

Jasmin Christine Jakobsen Associate Advokatfullmektig

Jasmin bistår selskaper med noteringer, emisjoner og andre egenkapitalmarkedstransaksjoner samt gir løpende rådgivning innenfor selskapsrett og børs- og verdipapirrett. I tillegg bistår hun med notering av obligasjonslån på hovedlisten og Nordic ABM.

Hun bistår også unoterte selskaper med M&A transaksjoner samt selskapsrettslig rådgivning. Hun har også erfaring med å bistå nyetablerte gründerselskaper.

Jasmin har et års erfaring fra Oslo Børs fra både Noteringsavdelingen og Markedsovervåkning.
 1. Advokatfullmektig, Thommessen

 2. Advokatfullmektig (Markedsovervåkning), Oslo Børs

 3. Advokatfullmektig (Notering), Oslo Børs

 4. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 5. Studentmedarbeider, Advokatforeningen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 3. Kurs i International Commercial Law
  King's College London

 4. Utvekslingsopphold
  University of Westminster