ThommessenFlow Finn folk

Jasmin Christine Jakobsen Associate Advokatfullmektig

Jasmin bistår selskaper med noteringer, emisjoner og andre egenkapitalmarkedstransaksjoner samt gir løpende rådgivning innenfor selskapsrett og børs- og verdipapirrett. I tillegg bistår hun med notering av obligasjonslån på hovedlisten og Nordic ABM.

Hun bistår også unoterte selskaper med M&A transaksjoner samt selskapsrettslig rådgivning. Hun har også erfaring med å bistå nyetablerte gründerselskaper.

Jasmin har et års erfaring fra Oslo Børs fra både Noteringsavdelingen og Markedsovervåkning.

For tiden i permisjon
 1. Advokatfullmektig, Thommessen

 2. Advokatfullmektig (Markedsovervåkning), Oslo Børs

 3. Advokatfullmektig (Notering), Oslo Børs

 4. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 5. Studentmedarbeider, Advokatforeningen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 3. Kurs i International Commercial Law
  King's College London

 4. Utvekslingsopphold
  University of Westminster