ThommessenFlow Finn folk

Ingrid Solum Senioradvokat Oslo

Ingrid jobber primært med finansregulatoriske spørsmål, og bistår blant annet med rådgivning om rammevilkår og ved utarbeidelse av konsesjonssøknader. Hun har erfaring fra Finanstilsynets avdeling for markedstilsyn, fra arbeid med rammevilkår for blant annet verdipapirforetak og infrastrukturforetak, samt regulering av markedsatferd.
  1. Senioradvokat, Thommessen

  2. Rådgiver og seniorrådgiver, Finanstilsynet, avdeling for markedstilsyn

  3. Advokatfullmektig og fast advokat, Thommessen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo