ThommessenFlow Finn folk

Ingrid Solum Specialist Counsel Advokat

Ingrid jobber primært med finansregulatoriske spørsmål. Hun bistår særlig fondsforvaltere og verdipapirforetak i løpende rådgivning og i konsesjonsprosesser, herunder med tilpasning til EUs regelverk for bærekraftig finans. Hun har erfaring fra Finanstilsynets avdeling for markedstilsyn.
  1. Specialist Counsel, Thommessen

  2. Managing associate, Thommessen

  3. Seniorrådgiver, Finanstilsynet, avdeling for markedstilsyn

  4. Senior associate, Thommessen

  5. Advokatbevilling

  6. Associate, Thommessen

  7. Vitenskapelig assistent (Institutt for sjørett), Universitetet i Oslo

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo