ThommessenFlow Finn folk

Ingrid Skjelmo Fast advokat Oslo

Ingrid arbeider hovedsakelig med rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner innenfor shipping og annen industri. Ingrid arbeider også med ulike problemstillinger knyttet til bærekraft og klimarisiko.
 1. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 2. Sensor, Universitetet i Tromsø

 3. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 4. Trainee, Div. advokatfirmaer

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. LL.M. i International Maritime Law
  Swansea University

 3. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Tromsø