ThommessenFlow Finn folk

Helene Therese Mauritzen Advokatfullmektig Advokatfullmektig

Helene er tilknyttet vår avdeling for tvisteløsning og prosedyre og bistår norske og internasjonale klienter i tvister for de alminnelige domstolene og i voldgift.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen