ThommessenFlow Finn folk

Espen Ommedal Partner Advokat (H), siv. øk.

Espen Ommedal er partner i Thommessen og arbeider i avdeling for skatt og transaksjon. Han har mange års erfaring med rådgivningsarbeid innenfor norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og alminnelig forretningsjus overfor store nasjonale og internasjonale selskaper samt dets eiere. Espen har videre en sterk bransjespesialisering overfor tradisjonell og offshore shipping samt oljeservice. Han har vært involvert i en rekke transaksjoner, inklusive større globale relokaliseringer, restruktureringer, generasjonsskifter, større fusjoner/oppkjøp – både nasjonalt og internasjonalt. Videre bistår Espen en rekke internasjonale PE hus. Espen har prosedert profilerte saker på alle nivå i det nasjonale rettssystemet, samt EFTA-domstolen.
 1. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Tax

 2. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Tax

 3. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Tax

 1. Partner, Bergen, Thommessen

 2. Møterett for Høyesterett

 3. Partner, Ernst & Young

 4. Advokat, Arthur Andersen LLP

 5. Advokatfullmektig/Advokat, Direksjonssekretær, Bergen Skillingsbank

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Skatterett spesialfag
  Universitetet i Bergen

 3. Cand jur
  Universitetet i Bergen

 4. Siviløkonom NHH
  Norges Handelshøyskole (NHH)