ThommessenFlow Finn folk

Alexander Arthur Stulien Advokatfullmektig Oslo

  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  2. Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo