ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Navigating 2024: Key Shipping Trends and Challenges (Bergen)

GETTYIMAGES 486663742
- , Thommessen office, Vestre Strømkaien 7, Bergen

Due to the cancellation of our last seminar because of adverse weather conditions, we are pleased to announce a new date. We invite you to join us on 22 February when we will have a closer look at the key trends and developments shaping the maritime sector in 2024.

 • Practical considerations as the revised EU ETS comes into force
  Partner Mads Haavardsholm and Associate Sofie Mæland Tykvenko will guide you through the EU Commission's recent pivotal shift in compliance responsibility from Document of Compliance Holders to registered shipowners. They will also explore other practical considerations, such as the attribution of shipping companies under the EU ETS and the EU MRV, and the opening of trading and maritime operating accounts.
 • Maritime cyber risk – an uninsured risk?
  Managing Associate Emilie Falch will unravel the complexities of cyber risks in the maritime sector. She will highlight the increasing importance of cybersecurity, and the potential gaps in cover for cyber risks under traditional insurances such as H&M and war.
 • Geopolitical risks and national security in the maritime domain
  Hedvig Moe
  , Specialist Counsel and former Deputy Director of the Norwegian Police Security Service (PST), will explore the increasing role of geopolitics in maritime risk management. She will discuss the impact of global tensions, including the US-China rivalry, the war in Ukraine, and conflicts in the Middle East, on the shipping industry. Highlighting the maritime sector's significance in national security, particularly as a target for foreign intelligence and disruptive actions, Hedvig will provide insights on how shipping companies can address these evolving challenges.

Kompetanseområde

Foredragsholdere

 • Henrik Hagberg, Partner Advokat

  Henrik har bred erfaring med både transaksjonsarbeid og tvisteløsning innenfor hele shipping- og offshore-segmentet, blant annet i forbindelse med skipsbygging og konstruksjon av offshore-enheter, kjøp, salg og finansiering av skip og rigger, herunder prosjektfinansiering, havariarbeid og etterforskning av sjøulykker samt sjø- og energiforsikring. Henrik har vært involvert i flere av de større havariene i Norge de siste 10 årene. Henrik har også erfaring fra den norske olje og gassektoren, spesielt knyttet til norsk gasseksport.

 • Emilie Falch, Managing Associate Advokat, Solicitor (England & Wales)

  Emilie Falch er Managing Associate i Thommessen. Hun er kvalifisert som engelsk og norsk advokat og er tilknyttet firmaets shipping- og offshoreavdeling.

  Emilie har bred erfaring som shippingadvokat. Hun jobbet mange år i Wikborg Rein sin shipping- og offshoreavdeling i London og i Oslo. Hun har også jobbet som konsernadvokat i DNV og med sjøforsikring (P&I og FDD) i Skuld.

  Emilie rådgir innen alle aspekter av sjørett. Hun har særlig erfaring fra å bistå redere, befraktere, verft og sjøforsikringsselskaper med kontraktsrettslige problemstillinger og forhandlinger, samt tvisteløsning, rettsaker og voldgiftsprosesser i England og Norge. Hun har også erfaring fra prosjektarbeid, kjøp og salg, og finansiering av skip og offshoreinstallasjoner samt havariarbeid.

  Emilie er styremedlem i Incentra SA og visepresident i WISTA Norway. Hun er medlem av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for Shipping Offshore og er eksternsensor i engelsk kontraktsrett på Universitetet i Oslo.

 • Hedvig Moe, Specialist Counsel Advokat

  Hedvig startet sin juridiske karriere i Thommessen i 2000, og returnerte til firmaet i mai 2023. I mellomtiden har hun blant annet hatt sentrale stillinger i Økokrim, der hun særlig arbeidet med kriminalitet i finansmarkedene. Hedvig har også hatt lederroller i PST, der hun har opparbeidet seg kunnskap om temaer som geopolitikk, sikkerhetspolitikk og fremmed etterretning. Gjennom disse og flere andre stillinger i det offentlige har hun fått god kjennskap til sentral og lokal forvaltning, politiske prosesser og lovgivningsarbeid, som gir godt grunnlag for å yte strategisk risikorådgivning til styrer og toppledere. Samtidig har hun løpende hatt ansvar for og vært involvert i juridiske vurderinger og beslutninger, og hatt utstrakt kontakt med næringslivet. Hedvig har betydelig erfaring med kriseplanlegging og -håndtering, og med samfunns- og mediekontakt.

 • Sofie Mæland Tykvenko, Senior Associate Advokatfullmektig

  Sofie bistår norske og internasjonale klienter på en rekke ulike saker innenfor shipping. Utover master i rettsvitenskap har hun en LLB i engelsk rett og en LLM i maritime law. Hun har vært på secondment til en International Group P&I Club, og et engelsk advokatfirma som trainee solicitor. Sofie er kvalifisert solicitor i England & Wales.

 • Mads Haavardsholm, Partner Advokat

  Mads er partner i vår shipping- og offshoreavdeling, og arbeider primært med løpende kontraktsbistand, transaksjoner og restruktureringer for selskaper i shipping- og oil servicesektoren. Han bistår en rekke selskaper på løpende basis i forbindelse med certepartiforhandlinger og certepartidisputter, kjøp og salg av skip og borerigger, skipsbygging og entrepriseprosjekter, samt alle typer tjeneste- og leveranseavtaler. Han har også bistått med opprettelsen av en rekke joint ventures og håndtert et stort antall transaksjoner og restruktureringsoppdrag.