ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

Partneren om å jobbe som ett team: - Spiller på hverandres styrker

Mette Borger Fyksen

Mette Borger Fyksen har mange års erfaring innen næringseiendom. I 2011 ble hun ansatt som advokatfullmektig, og fra 1. januar 2023 ble hun en del av partnerskapet i Thommessen.

Ifølge Mette er det ingen store forskjeller på å være partner og å være Managing Associate når det kommer til selve advokatjobben. Som partner har man imidlertid et større fokus på, og ansvar knyttet til, strategi, akkvisisjon, markedstiltak og klient- og forretningsutvikling.

- Den største forskjellen er nok at man har mer eierskap til hvordan firmaet tenker, hva og hvem vi skal jobbe med og hvordan arbeidet skal utføres. Det er veldig gøy å få være med på å diskutere og beslutte slike ting. Selv om man også som Managing Associate blir mer og mer involvert, er det et skille der, sier Mette.

I løpet av de tolv årene Mette har jobbet i Thommessen, har tanken om partnerskap kommet gradvis.

- Jeg tenkte ikke på det da jeg startet som advokatfullmektig. Samtidig har mine nærmeste ledere motivert meg ved å være ambisiøse på mine vegne, og har stor tro på det jeg gjør. Det har helt klart bidratt til at jeg nå er en del av partnerskapet i firmaet, fortsetter hun.

TeamThommessen

I Thommessen er vi overbevist om at samarbeid og ekte lagkultur er nøkkelen til å kunne tilby bransjeledende juridiske tjenester til næringslivet.

- Jeg trives godt med å jobbe i team. Det gjør at du lærer mye, siden du ikke bare finner ut av ting på egenhånd. I team lærer man av andres måter å løse oppgaver på, samtidig som man alltid har noen å diskutere og tenke høyt sammen med. På den måten kan vi spille på hverandres styrker, sier Mette og legger til:

- Så er det slik at ingen er like god på alt. Når jeg skal ut og drive med markedsarbeid, tenker jeg alltid at jeg selger inn teamet og ikke bare meg selv. Jeg er trygg på at teamet jeg har i ryggen er godt, og jeg trenger derfor ikke ha hundre prosent kontroll på alt selv.

Mettes beste tips til studenter som ønsker å bli partner i et forretningsadvokatfirma

  • Ikke vær redd for å påta deg ansvar. Ta eierskap til sakene tidlig, og kom gjerne med egne synspunkter og løsningsforslag. I Thommessen jobber vi som et team, og mener at resultatene blir best når alle blir hørt og alle bidrar.
  • Bli kjent med bransjen du jobber innenfor. Innen Næringseiendom er det for eksempel viktig å kjenne til markedspraksis og standardavtaler, samt å bli kjent med de ulike aktørene i bransjen. Det er selvfølgelig viktig å holde seg oppdatert på relevant regelverk, men like viktig er det å følge med på hva som skjer i markedet, og forstå hvilke utfordringer og muligheter klientene våre møter. Jeg synes det er det som gjør jobben spennende!

Norges største eiendomstransaksjon

Mette har vært involvert i en rekke eiendomstransaksjoner for både nasjonale og internasjonale klienter, og har ledet en lang rekke små og store due diligence-prosjekter. På spørsmål om hvilke eiendomsprosjekter hun husker best, trekker hun frem to saker knyttet til Oslo Areal.

I 2015 bladde svenske AMF opp 3,3 milliarder kroner for halvparten av Gjensidiges aksjer i Oslo Areal. Thommessen bistod Gjensidige.

I 2021 ble Oslo Areal solgt til Entra for 13,55 milliarder kroner. Også her bistod Thommessen selgerne, Gjensidige og AMF.

- I begge prosessene jobbet jeg tett med eiendomspartnerne Christian og Even. Det er ikke så ofte at flere eiendomspartnere jobber på ett og samme prosjekt, og det var veldig lærerikt å se hvordan de to partnerne utfylte hverandre, sier Mette og legger til:

- Så er det selvfølgelig ekstra spennende å være involvert i så store transaksjoner. Salget i 2021 var den største norske eiendomstransaksjonen noensinne.

Interne opprykk

Thommessen har i lang tid hatt fokus på å utvikle advokater fra egne rekker, noe Mette opplever som positivt.

- Jeg synes det sender et viktig signal at firmaet har fokus på å satse på unge, interne krefter. De siste årene før jeg selv ble tatt opp som partner var det spesielt motiverende for meg å se advokater med omtrent samme alder og ansiennitet som meg rykket opp internt, sier hun.

Minst like viktig er det å ha mangfold blant partnerskapet, blant annet hva gjelder alder og kjønn.

- For meg kan et godt forbilde like gjerne være en mannlig partner som en kvinnelig partner. Det viktigste er at det er noen man kan kjenne seg igjen i og bli inspirert av, for eksempel når det gjelder å få til en god balanse mellom jobb- og familieliv. For meg har det vært motiverende å se andre i samme livsfase som meg tre inn i partnerskapet, sier hun og avslutter:

- Advokathverdagen åpner også for mye fleksibilitet, og ved å være bevisst når man setter sammen teamet rundt seg har man de beste forutsetninger for å kombinere jobb- og privatliv på en god måte.

Kontaktperson

Aktuelt