ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

Partnerens råd til jusstudenter: - Ikke vær redd for å ha ambisjoner

Frida 2

I 2013 var Frida Stene-Slotte student og deltaker på det første kullet til ThommessenAkademiet. Nøyaktig ti år senere har hun blitt en del av Thommessens partnerskap.

I 2013 hadde Frida ingen klar formening om hva hun ville bruke jusstudiet til. I løpet av ThommessenAkademiet utpenslet det seg imidlertid en klar retning på hva hun ønsket å gjøre etter endt utdannelse. I 2014 startet hun som advokatfullmektig i Thommessen på avdelingen for bank, finansiering og restrukturering.

- ThommessenAkademiet ga meg innblikk i at jobben som forretningsadvokat favner mye bredere enn "bare" jus. Det handler også i stor grad om å ha interesse for og opparbeide seg bransje-, økonomi- og kommersiell forståelse. Samtidig fikk jeg inntrykk av at det var et utrolig sterkt faglig og sosialt miljø i Thommessen, sier Frida.

Ansvar og klientkontakt

Som partner er du medeier og har et særskilt ansvar for klient- og forretningsutvikling, ledelse og motivasjon av de ansatte.

På spørsmål om det å bli partner innebærer mer fleksibilitet, svarer hun:

- Det er klart at man har mer innvirkning på hvordan oppdragene og rådgivningen skal sys sammen, men til gjengjeld sitter man med det overordnede ansvaret for gjennomføringen og kvaliteten på oppdragene. Samtidig blir klientkontakten enda mer direkte, og man har mer rollen som en helhetlig rådgiver, sier Frida og legger til:

- Det er det morsomste, men også det vanskeligste.

Når du har blitt partner i et forretningsadvokatfirma, betyr det at du har opparbeidet deg betydelig faglig spisskompetanse og bransje- og forretningsforståelse. Frida har bred erfaring med prosjekter innen bank og finansiering. Likevel er det de første store restruktureringene som advokatfullmektig hun husker best.

- Som nyansatt rett fra skolebenken fremstod dette som veldig komplekst. I slike prosesser forutsetter god juridisk rådgivning å ha en klar forståelse av klientens forhandlingsposisjon, hvilket innebærer forståelse for bransje, kapitalstruktur, lånevilkår, egenkapitaltilgang, praktisk konkurs og tvangsfullbyrdelse. Med andre ord, hvilke kort man har på hånden og hvilke virkemidler du har for å spille de, sier hun.

Fridas beste tips til studenter som ønsker å bli partner i et forretningsadvokatfirma

  • Vær nysgjerrig, interessert og åpen for å prøve nye ting. Advokatyrket er et håndverk som krever en vilje til å sette seg inn i komplekse problemstillinger, samtidig som det er veldig gøy.
  • Det er ikke farlig å ha langsiktige ambisjoner, men la hovedfokuset være å gjøre den neste arbeidsoppgaven foran deg så godt du overhodet kan.
  • Tenk at du skal jobbe deg inn og ikke ut av saker. Jeg husker jeg leste dette tipset selv da jeg var fullmektig og tenker fortsatt aktivt på det.

Ulike livsfaser

Advokatyrket forutsetter å jobbe ut ifra klientens behov, og tidvis på ugunstige tidspunkt. Frida er klar på at det å være advokat ikke er en åtte til fire-jobb. Likevel har hun fra starten av vært bevisst på at det skal være mulig å kombinere med et familieliv, og at en arbeidskarriere er et maraton og ikke en sprint.

- Selv fikk jeg to barn på kort tid før jeg fikk advokatbevilling. Her synes jeg Thommessen har vært eksepsjonelt gode på å kommunisere at man rommer ansatte gjennom alle livsfaser, noe jeg har satt pris på, sier Frida.

Hun opplever også en stor grad av fleksibilitet.

- For meg har det aldri vært et problem så lenge jeg er tydelig på å kommunisere ovenfor de jeg jobber sammen med hvordan min privatlogistikk ser ut og planlegger med det i betraktning. Jeg starter gjerne på jobb tidlig om morgenen, og har gjerne en lengre pause på ettermiddagen som er forbeholdt familien min, fortsetter hun.

Flere rollemodeller i dag

Thommessen har i flere år hatt mangfold på agendaen, og jobber målbevisst for å øke kvinneandelen blant senioradvokater og i partnerskapet - der det historisk sett har vært et større frafall blant kvinner enn menn.

- Jeg hadde få rollemodeller da jeg startet som advokatfullmektig for 8,5 år siden, i den forstand at det var få partnere jeg kunne identifisere meg med, sier Frida.

Samtidig er hun ærlig på at hun ikke nødvendigvis hadde partnerambisjonene da hun var 25 år.

- Det er en helt klar tendens mot en økende kvinneandel i partnerskapet. Og ettersom flere og flere kvinner har sluppet til, så har nok det hatt en ubevisst effekt på meg. De partnerambisjonene vokste jo frem på et eller annet tidspunkt. Dersom det hadde vært noen kvinnelige partnere på 34 år med barn da jeg startet som advokatfullmektig, er det ikke utenkelig at jeg kunne tenkt at det var en mulighet for meg også en gang i fremtiden, fortsetter hun.

- I riktig retning

Høsten 2022 opprettet Thommessen et internt mangfolds- og inkluderingsutvalg, som blant annet jobber aktivt med mangfold og inkludering uavhengig av kjønn, bakgrunn og legning.

- Dette er noe som har vært på agendaen lenge, hos de aller fleste advokatfirmaene har jeg inntrykk av. Samtidig er det en erkjennelse at det er vanskelig å "trylle frem" en 50/50-splitt mellom mannlige og kvinnelige partnere over natten, for ikke å snakke om diversitet for øvrig. Det må være riktige hoder som ansettes - og ikke bare fordi man representerer et mangfold. Men jeg har tro på at dette er noe som går i riktig retning, avslutter Frida.

P51 A2979

Fra 1. januar 2023 ble Mette Borger Fyksen, Frida Stene-Slotte og Nicolai Julsvoll en del av partnerskapet til Thommessen.

Kontaktperson

Aktuelt