ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

Nicolais vei fra skriveplass til partnerskap

Nicolai Julsvoll

Nicolai Julsvoll har flere års erfaring innen oppkjøp og fusjoner og kapitalmarkedstransaksjoner. I 2013 startet han som advokatfullmektig i Thommessen, og i 2023 ble han partner.

Karrieren startet med traineeopphold og skriveplass i 2012.

- Jeg merket fort at det var stor takhøyde for å stille spørsmål til de over meg, og det var lett å få kontakt med partnerne og senioradvokatene. De kjenner jo selv til opplegget, og vil at traineene skal ha et fint opphold, sier Nicolai.

En lærerik og givende jobb

Partnerskap i Thommessen innebærer at du blir medeier i firmaet og dermed får medansvar for hvilken retning firmaet tar inn i fremtiden. Du får også et særskilt ansvar knyttet til klient- og forretningsutvikling, ledelse og motivasjon av de ansatte.

Det var imidlertid ikke ambisjonen om å bli partner som var Nicolais største motivasjonsfaktor da han kom inn som advokatfullmektig i Thommessen i midten av 20-årene.

- Motivasjonen har hele veien vært å holde på med dette så lenge jeg synes det er gøy, lærerikt og givende. Så er det først de to siste årene jeg begynte å fokusere mer på partnerløpet, og hva det ansvaret medfører, fortsetter Nicolai.

Nicolais tips til studenter som ønsker å gå alle stegene i et forretningsadvokatfirma

  • Vær nysgjerrig på alle fagfelt, ikke bare jus. Du treffer så mange forskjellige mennesker både internt og på klientsiden, så det å være interessert i andre og deres fagfelt hjelper mye.
  • Fokuser på grundighet og tenk at du alltid skal levere så bra som du kan.

Avgjørende med godt samarbeid og prosjektledelse

Den største forskjellen mellom å være advokat og å være partner, er at klient- og ledelsesfokuset blir større. Man bruker også mer tid på prosjektledelse, ifølge Nicolai.

- Så er det jo et større ansvar. Jeg er godt kjent med prosessene og hvordan ting fungerer fra før, i og med at jeg har gått steg for steg siden jeg startet som advokatfullmektig. Jeg føler derfor at dette har vært et naturlig steg, sier han.

Profesjonell prosjektledelse står høyt på agendaen i Thommessen, og alle medarbeidere får ta eksamen i prosjektledelse for å få en forståelse for hva god praksis i prosjektledelse faktisk innebærer.

Som partner har man i tillegg ansvar for å sørge for god prosjektstyring og fordeling av arbeidsoppgaver, slik at alle ser hvordan egne oppgaver passer inn i det store bildet, og hvordan godt samarbeid og forutsigbarhet gir positiv energi i teamene.

- Det er veldig gøy å få prosjektene til å flyte på en god måte ved å sette sammen riktige team som får samarbeidet til å fungere. Det er gøy for oss internt, men også for klienten når vi leverer noe bra som et resultat av godt samarbeid, fortsetter han.

Motivasjon

Nicolai har bistått selskaper og tilretteleggere i en rekke emisjoner og børsnoteringer innenfor ulike bransjer i løpet av sine 10 år i Thommessen. Blant de han husker best, trekker han frem børsnoteringen av XXL i 2014, der Thommessen var sentral.

- Da var jeg relativt nyutdannet og fikk være med å ha det ansvaret. Jeg forsto fort hvor komplekse prosjekter forretningsadvokater faktisk jobber med, og hvor enormt mye jeg enda ikke kunne. Men det ga meg egentlig bare motivasjon til å bli god nok i dette, slik at jeg en dag kunne ta større ansvar for slike prosjekter selv, avslutter Nicolai.

Kontaktperson

Aktuelt