ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

Fra ThommessenAkademiet til advokatfullmektig

John Olve Johnsen JOJO

John Olve Johnsen var en del av ThommessenAkademiets 2020/2021-kull. I august 2022 startet han i jobben som advokatfullmektig i Thommessen.

Hvorfor søkte du på thommessenakademiet?

Jeg søkte på ThommessenAkademiet fordi programmet tilbyr en mer langvarig relasjon til Thommessen enn det man får gjennom et ordinært traineeopphold. På denne måten får man et utvidet inntrykk av hvordan det er å jobbe med forretningsjus, man blir bedre kjent med de ansatte i firmaet. Videre syntes jeg det virket spennende å bli kjent med studenter fra andre studiesteder.

Hva var det viktigste du lærte som deltaker?

At en god forretningsadvokat må kunne litt om mye, slik at vedkommende kan identifisere og forstå kommersielle problemstillinger. Som deltaker får man presentert lærerike problemstillinger innenfor flere ulike områder, noe som bidrar til å øke denne generelle forståelsen.

Hvilke høydepunkter sitter du igjen med?

Som en del av ThommessenAkademiet får alle deltakerne tilbud om skriveplass. Det halvåret var utrolig bra. Kombinasjonen av friheten og fleksibiliteten man har som student, og fellesskapet og fasilitetene man har som en del av Thommessen var magisk.

Hvorfor ønsker du å jobbe i Thommessen?

Fordi det innbærer at jeg får jobbe med, og lære av, skikkelig dyktige advokater hver eneste dag. Arbeidsoppgavene er interessante, varierte og ikke minst passe utfordrende. Det sosiale miljøet er også veldig godt, og det er mange morsomme sosiale arrangementer og god stemning med kollegaer på kontoret.

ThommessenAkademiet

Hvert år tar vi opp et kull med ti nye studenter som vi følger tett over to semestre.

  • Tre faglige og sosiale samlinger som alle strekker seg over to dager.
  • Du får prøve deg i praksis på blant annet forhandlinger og prosedyre, løse spennende caseoppgaver sammen med de andre deltakerne og lære om spennende tema innen forretningsjus av våre dyktige advokater.
  • Alle deltakerne i ThommessenAkademiet får tett oppfølging av en egen mentor. Du får også et traineeopphold og tilbud om skriveplass i våre lokaler.
  • ThommessenAkademiet er for studenter som skal begynne på 2. semester, 3. avdeling eller 1. semester, 4. avdeling.
  • Vi tar imot søknader fra studenter ved alle universitetene, og dekker reise og overnatting for deg som kommer fra Bergen eller Tromsø.

Kontaktpersoner

Aktuelt