ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

ThommessenAkademiet: - Innblikk i livet som forretningsadvokat

Helene web

Helene Mauritzen var en del av ThommessenAkademiets 2019/2020-kull. I juni 2021 startet hun i jobben som advokatfullmektig i Thommessen.

Hvordan opplevde du opplegget i Thommessenakademiet?

Hovedopplegget var fordelt på tre samlinger, med ulike faglige tema for hver gang. Første samling handlet om næringseiendom og forhandlinger, og andre samling handlet om finansiering, restrukturering og insolvens. Det faglige opplegget besto av innføring i litt teori og diverse gruppearbeid. Siste samling måtte dessverre avlyses på grunn av covid-19, men denne skulle ha blitt avsluttet med en prosedyrekonkurranse, noe jeg har hørt fra flere at ofte er et høydepunkt! Det sosiale opplegget var også veldig bra, med blant annet middager, mingling og en runde lasertag for å nevne noe.

Hvilke høydepunkter sitter du igjen med?

Det er vanskelig å trekke frem ett høydepunkt, men jeg satt utrolig stor pris på å få innblikk i livet som forretningsadvokat, og lære mer om de ulike fagfeltene man kan jobbe med. Det var også helt klart et høydepunkt å få bli kjent med de andre deltakerne, og så mange fra Thommessen!

Hva var det viktigste du lærte som deltaker?

Det viktigste jeg sitter igjen med er nok øvelsene i forhandlingsteknikk. Her fikk vi en kort innføring og nyttige tips, før vi fikk prøvd oss gruppevis mot hverandre. Til slutt fikk vi tilbakemeldinger fra kursholderne. Forhandlinger er noe helt annet enn det vi har holdt på med på studiene, og jeg er helt sikker på at tipsene vi fikk er noe jeg vil ha bruk for fremover.

Hvorfor ønsker du å jobbe i Thommessen?

Jeg har vært trainee både i Bergen og i Oslo, og fikk et utrolig godt inntrykk av firmaet begge gangene. Jeg opplever Thommessen som et veldig fremoverlent firma, med et veldig godt faglig og ikke minst sosialt miljø.

Ønsker du å være en del av 2021/2022-kullet? Opptaket har nå startet. Send inn en søknad innen 1. august. Ta gjerne kontakt med HR-konsulent Julie Røed Søyland om du har spørsmål.

ThommessenAkademiet

Hvert år tar vi opp et kull med ti nye studenter som vi følger tett over to semestre.

  • Tre faglige og sosiale samlinger som alle strekker seg over to dager.
  • Du får prøve deg i praksis på blant annet forhandlinger og prosedyre, løse spennende caseoppgaver sammen med de andre deltakerne og lære om spennende tema innen forretningsjus av våre dyktige advokater.
  • Alle deltakere i ThommessenAkademiet får tett oppfølging av en egen mentor. Du får også et traineeopphold og tilbud om skriveplass i våre lokaler.
  • ThommessenAkademiet er for studenter som skal begynne på 2. semester, 3. avdeling eller 1. semester, 4. avdeling.
  • Vi tar imot søknader fra studenter ved alle universitetene, og dekker reise og overnatting for deg som kommer fra Bergen eller Tromsø.

Kontaktperson

Aktuelt