ThommessenFlow Finn folk

Nærings­eiendom

Vårt kompetanseområde for næringseiendom yter "full service" juridiske tjenester til aktørene i det norske markedet for næringseiendom. Våre skreddersydde og kostnadseffektive team gjør sitt ytterste for å dekke våre klienters skiftende behov som følge av nye markedstrender, kontraktsformer og endringer i rettskildebildet.

Vi er tungt involvert i transaksjonsmarkedet og bistår hvert år partene i en lang rekke store og mindre eiendomstransaksjoner. Eiendomstransaksjoner omfatter mye mer enn bare ren eiendomsjus. Som juridisk rådgiver trenger man også inngående kunnskap om blant annet selskapsrett og aksjonæravtaler, skatt, merverdiavgift, arbeidsrett, finansregulatoriske spørsmål, lånefinansiering og miljørett. Våre advokater samarbeider sømløst med firmaets øvrige kompetanseområder og viser klientene korteste og sikreste vei fra budprosess til gjennomføring av transaksjonen.

Vårt tverrfaglige eiendomsutviklingsteam bistår utviklere av ulike former for utviklingsprosjekter innenfor både nærings-, bolig- og fritidseiendom. Prosjektene spenner fra noen av de aller største og meste komplekse utviklingsprosjektene i Norge, til mindre eplehageprosjekter.

Håndtering av leiekontrakter og løpende drift er sentralt i verdiskapningen hos våre klienter og en viktig del av vår virksomhet, hvor vi stadig tilpasser oss nye kontraktsformer og konsepter. Finansiering av næringseiendom ved egenkapitaltransaksjoner, bank- og obligasjonslån er en viktig del av vår praksis, både i forbindelse med transaksjoner og i forbindelse med langsiktig eierskap av næringseiendom.

Våre advokater er årlig topprangerte i kategorien næringseiendom i så vel norske som internasjonale advokatkåringer.

Excellent knowledge of the law. Klient
The Legal 500, 2022

Teamet

Aktuelt