ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Nanette om veien fra trainee til partner: – Man må tørre å være ambisiøs

Nye partnere 13

Nanette Arvesen husker godt sitt første møte med Thommessen – den gang som trainee i tviste-avdelingen. 1. januar 2024 blir hun partner i firmaet.

– Jeg hadde traineeopphold hos flere av de store advokatfirmaene, men det var noe med Thommessen som gjorde at jeg følte meg hjemme her. Jeg hadde et veldig bra traineeopphold, med et godt sosialt miljø, som gjorde at det var lett å holde kontakten videre, sier Nanette.

Hun var også deltaker første gang ThommessenAkademiet ble arrangert i 2012. Deltakelsen innebar jevnlig kontakt og flere faglige og sosiale samlinger hos Thommessen.

– Under studietiden interesserte jeg meg ganske tidlig for forretningsjus og selskapsrett, og på ThommessenAkademiet hadde vi en samling om nettopp dette. Det ga meg en bekreftelse på at selskapsrett var noe jeg kunne tenke meg å jobbe med, fortsetter hun

Det var likevel tilfeldigheter som førte til at Nanette endte opp som advokatfullmektig i M&A-avdelingen etter studiene.

– Egentlig ble jeg tilbudt å jobbe med IT-kontrakter i teknologi-avdelingen hos Thommessen. Noen hadde imidlertid fanget opp min interesse for selskapsrett på ThommessenAkademiet, og det ledet til at jeg landet på M&A og egenkapitalmarkeder. Det er jeg veldig glad for! Jeg har hatt et enormt utbytte av å ha jobbet med transaksjoner og egenkapitalmarkedene, og har blitt skolert i selskapsrett i praksis, sier hun.

Tvistesatsing

Etter syv år i M&A-avdelingen, fikk Nanette muligheten til å være en del av Thommessens nye tvistesatsing.

– Det var mange i firmaet som jobbet med tvisteløsning også den gang, men vi var spredt på forskjellige avdelinger. I 2019 samlet vi alle i én og samme avdeling. Jeg jobbet allerede mye med tvister, og ble derfor tilbudt å være en del av den nye satsingen, sier hun.

Thommessen har en av Norges største prosedyreavdelinger med ca. 35 medarbeidere og 9 partnere, som til enhver tid håndterer rundt hundre forskjellige saker for domstolene eller voldgift.

Nanette jobber i dag hovedsakelig med tvister knyttet til transaksjoner og selskapsrett, som blant annet innebærer ansvarssaker, aksjonærtvister eller tvister i etterkant av en M&A-transaksjon mellom kjøper og selger.

– I arbeidet med tvisteløsning møter vi gjerne klientene i en mer desperat situasjon enn i transaksjoner, der det i større grad er et ønske om å oppnå et felles mål. Det er veldig givende, men også utfordrende, å være "problemløseren", sier hun.

Nye partnere 10

1. januar 2024 trer Nanette inn i partnerskapet sammen med Henrik Møinichen og Anders Sundsdal.

RenoNorden-saken

På spørsmål om hvilken sak hun husker best i løpet av advokatkarrieren så langt, trekker hun frem RenoNorden-saken – en styreansvarssak der Thommessen representerte syv styremedlemmer mot et krav fra en investor på 55 millioner kroner. Saken gikk igjennom alle tre rettsinstanser, og gjorde at Nanette førte sin første prøvesak i Høyesterett, som hun bestod.

– RenoNorden-saken har fulgt meg i lang tid. Vi har prosedert saken fire ganger for domstolene, inkludert i Høyesterett, så den har betydd mye for min faglige utvikling, sier hun.

Prosjektmodell

Det er ikke alle sakene Nanette jobber med som går hele veien til domstolene – mange tvister forlikes før det blir til en rettssak.

– Vår oppgave er å ivareta klientens interesser på best mulig måte og i mange tilfeller er det aller beste et forlik. Men dersom man må ta saken for domstolene eller voldgift, hjelper vi med å navigere i det landskapet som for mange klienter er ukjent, sier Nanette.

Rettssaker kan være svært ressurskrevende for de involverte partene, og ta fokus bort fra selskapets egentlige virksomhet. Alle tvistesaker i Thommessen håndteres etter en prosjektmodell som gir større forutsigbarhet og bedre samhandling.

– Det er vi advokatene som i hovedsak skal dra lasset i en rettssak og sørge for at belastningen for klientene ikke blir for stor. Med prosjektmodellen opplever vi at vi får et godt samarbeid med klienten for deling av informasjon og planlegging av arbeidet, som gir forutsigbarhet og en bedre arbeidsprosess både for klienten og oss advokater, fortsetter Nanette.

Alle stegene i Thommessen

Når Nanette trer inn i partnerskapet fra nyåret, har hun gått alle stegene fra trainee til partner i ett og samme firma. Det forteller mye om Thommessens faglige og sosiale miljø, mener hun.

– I tillegg forteller det at Thommessen er en arbeidsplass som har rom for at vi går igjennom ulike faser i livet, eksempelvis når man har små barn som jeg har nå. Her har den prosjektbaserte metoden vi jobber etter vært en gamechanger! I løpet av karrieren stiller man seg innimellom spørsmålet om man skal finne på noe annet, men sannheten er at jeg ikke kommer på noe annet jeg heller vil, eller som jeg tror kan være mer spennende, enn å være advokat i Thommessen, sier Nanette.

Videre legger hun til:

– Jeg opplever at man i Thommessen får muligheter og ansvar tilpasset det man selv ønsker. Gir du uttrykk for at du vil ha mer ansvar og nye utfordringer, får du det. Det gjør at man aldri stagnerer.

Det var også dette som la grunnlaget for ambisjonen om å en dag bli partner.

– Det å kommunisere hvilke ambisjoner man har, selv om det kanskje er langt unna, mener jeg er viktig. Jeg tror man skal tørre, særlig for kvinner, å være ambisiøs, og å si det høyt. Hvis dine ledere er kjent med hvilken motivasjon du har, vil det være lettere å legge til rette for utvikling. Så er det også en erkjennelse at det er ingen som kaster forfremmelser etter deg, uansett hvor du er i karrieren. Har du lyst til å avansere og føler at du fortjener det, rekk opp hånden og si det, avslutter Nanette.

Kontaktperson

Aktuelt