ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Kan grunnrenteskatten være i strid med Grunnloven?

Samarbeid

Regjeringen har foreslått å innføre grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra 1. januar 2023. Med grunnlag i vårt arbeid for å hegne om rettigheter og rettssikkerhet for næringslivet, og som ledd i vårt samfunnsansvar, har Thommessen inngitt høringsuttalelse vedrørende Regjeringens forslag.

Thommessen mener at innføringen av en ny grunnrenteskatt på havbruk etter forslaget, vedtatt i 2023 med ikrafttredelse 1. januar 2023, vil krenke Grunnloven § 97, samt være problematisk i henhold til Grunnloven § 105 og EMK P1-1.

Regjeringen bør vurdere om innføringen av en slik grunnrenteskatt, på det nivå som foreslås, med lovgivningsprosessen og innføringstakten tatt i betraktning, vil være i strid med Grunnloven § 97, § 105 og EMK P1-1.

Dersom forslaget blir opprettholdt uten ny betryggende utredning og høring, blir det opp til Stortinget å vurdere om konstitusjonelle og konvensjonelle rettssikkerhetskrav er ivaretatt i tilstrekkelig grad.

Høringsfristen var 4. januar.

Kontaktpersoner

Aktuelt