ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Vindkraftskatt kan være grunnlovsstridig

Getty Images 1170634701

Thommessen, Haavind, Schjødt og Simonsen Vogt Wiig har utarbeidet en felles vurdering av forslaget om grunnrenteskatt på vindkraftverk som konkluderer med at forslaget kan være i strid med Grunnloven.

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023 foreslo regjeringen å innføre grunnrenteskatt på vindkraftverk, selv om Finansdepartementet selv legger til grunn at det ikke har vært noen grunnrente (superlønnsomhet) i vindkraft før Russland begynte sin påvirkning av gassmarkedene i 2021. Departementets antagelse om at vindkraftverk i fremtiden vil være superlønnsomme er også beheftet med stor usikkerhet. Dersom man pålegger grunnrenteskatt på en næring uten grunnrente, er det for det første uklokt og urimelig, men det kan også være grunnlovsstridig.

Vi i Advokatfirmaet Thommessen har sammen med advokatfirmaene, Haavind, Schjødt og Simonsen Vogt Wiig gått til det uvanlige skritt å utarbeide en felles vurdering av forslaget som konkluderer med at forslaget kan være i strid med Grunnloven dersom det utformes slik at vindkraftverk med normalavkastning må betale grunnrenteskatt. Vi har til sammen bistått i nesten alle vindkraftutbygginger i Norge de siste 15 årene og er sterkt bekymret både for nye og eksisterende utbygginger dersom forslaget vedtas som foreslått.

Kontaktperson