ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Jobber i skjæringspunktet mellom juss og teknologi

DSC 0017

Fra implementering av nytt kjernesystem i en bank til utvikling av quiz-appen Kahoot. Å jobbe i skjæringspunktet mellom juss og teknologi i Thommessen gir muligheter for å arbeide med et stort mangfold av både fagområder, bransjer og klienter.

Du har kanskje fått med deg hvordan advokater og advokatfullmektiger jobber med digitalisering fra idé til ferdig produkt? I tillegg til at Thommessen selv blir mer digital og bruker teknologi for å effektivisere og forbedre egen og klienters hverdag, har firmaet også en egen teknologi- og personvernavdeling hvor advokater og advokatfullmektiger jobber med klienter i skjæringspunktet mellom juss og teknologi.

- Alle bransjer blir mer og mer digitalisert. Dette gjør at vi får jobbe med alle type bransjer og veldig mange spennende klienter – både virksomheter som skal kjøpe digitaliseringstjenester og virksomheter som skal selge, sier partner Espen Werring.

Sammen med resten av teamet i Thommessens teknologi- og personvernavdeling, bistår han virksomheter med å utarbeide og implementere digitaliseringsstrategier.

- Vi bistår ledende norske og internasjonale aktører i møtet med de utfordringene og mulighetene som teknologiutvikling og økt digitalisering fører med seg. Vi jobber med både nye, helteknologiske virksomheter og klienter i tradisjonelle bransjer som er under digital utvikling. Det er dette som er så spennende med å jobbe med IT- og teknologiprosjekter, forteller Espen, som er rangert som Norges ledende advokat innen IT og digitalisering.

Utvikler Kahoot

Å jobbe med IT og teknologi som advokat, innebærer blant annet at man jobber mye med regulering mellom to parter gjennom en kontrakt.

- Det er ofte komplekse samarbeidsformer, hvor det er veldig mye som kan skje. Vår rolle er å forutse det som skjer for å regulere dette i kontrakten, slik at man får et best mulig samarbeid, og får opp problemstillinger som oppstår underveis for å kartlegge hvordan disse skal håndteres, forteller Espen.

Akkurat dette har vært en stor del av arbeidshverdagen til advokatfullmektig Nikolai Rekman det siste halvannet året. Han har nemlig vært en del av Thommessens teknologi- og personvernavdeling siden august 2019. Et av selskapene han jobber med er Kahoot - firmaet som startet som en quiz-app, men som nå har utviklet seg til å bli mer enn bare det.

- Arbeidet vi gjør med Kahoot er veldig mangfoldig. Vi bistår dem med det aller meste, ettersom de er et selskap som tilbyr tilgang til en software-tjeneste, forteller Nikolai, og fortsetter:

- Jeg gjør mye rådgivning når Kahoot skal inngå kundeavtaler med sine sluttkunder. I visse tilfeller kan dette være ganske krevende, da det ofte er store foretak på den andre siden som ikke nødvendigvis er tilbøyelige med å godta standardvilkårene til en relativt liten aktør i global målestokk fra Norge. Det kan gå en kule varmt i visse forhandlinger, siden det er veldig mye lidenskap på begge sider. Dette er veldig spennende å få være med på.

Som Kahoots advokat er Nikolais rolle i disse forhandlingene å sikre at klientens interesser er ivaretatt, og passe på at mulige risikoeksponeringer for Kahoot blir håndtert.

- Et konkret eksempel er å ivareta Kahoots immaterielle rettigheter, sier Nikolai, som også bistår med mer enn det avtalerettslige:

- Å være juridisk rådgiver for et selskap som Kahoot innebærer også regulatorisk rådgivning. Compliance-relatert arbeid tilknyttet for eksempel personvernlovgivningen og markedsføringsloven er dermed sentralt. Som sagt, man blir eksponert for mye forskjellig som advokatfullmektig i vår teknologiavdeling, forteller Nikolai.

Han bistår også Kahoot med produktutviklingen.

- Det er kult å se at de forslagene og endringene du gjør havner på live-versjonen av produktet – på selve appen, forteller Nikolai.

NIRE

Nikolai Rekman har vært en del av Thommessens teknologi- og personvernavdeling siden august 2019.

Ble introdusert til fagområdet gjennom jobben

Siden teknologi er et fagområde man ikke blir kjent med på juss-studiet, skjer introduksjonen gjerne gjennom jobben.

- Jeg tar ofte med meg traineer på oppdrag, for å la dem bli bedre kjent med temaet og hvilke spennende arbeidsoppgaver det gir. Jeg har fortsatt til gode å møte traineer som ikke har lyst til å jobbe med teknologi når de er ferdig utdannet, etter å ha jobbet i vår avdeling, forteller Espen.

Dette kan Nikolai skrive under på. Han startet i jobben som advokatfullmektig i Thommessen etter å ha gjennomført trainee-opphold i samme firma tidligere. Som trainee var han imidlertid tilknyttet en annen avdeling.

- Da jeg var trainee ble jeg satt i kontakt med Espen, som viste meg hvordan advokater jobber med IT og teknologi. Møtet med IT- og teknologiverdenen var veldig spennende, og spesielt der hvor juss og teknologi møtes, forteller Nikolai.

Spisskompetanse i bredden

Team teknologi og personvern i Thommessen jobber ikke bare med nye, helteknologiske firmaer. En stor del av klientene er firmaer med lang historie – men som nå er i stadig digital utvikling.

- Vi jobber med store aktører i alle bransjer som anskaffer digital teknologi for å effektivisere og optimalisere sine prosesser, og tilby sine produkter og tjenester på en ny og fremtidsrettet måte. Det er variasjonen i prosjektene som gjør det så spennende å jobbe med teknologi, forteller Espen.

Å jobbe med et bredt spekter av klienter gjør også at Thommessen-teamet er innom flere kompetanseområder enn kun teknologi.

- Det kommer mange underkategorier i problemstillingene som er artig å få bryne seg på – fordi man blir utsatt for veldig mye forskjellig, ettersom teknologi er fellesnevneren for mange bransjer. Det er ikke sånn at vi kun jobber med IT-selskaper. Klientporteføljen vi jobber med er veldig mangfoldig. Det kan være innen bank, finans, forsikring, fornybar energi, helsesektoren, fiskeri, havbruk og shipping. Til syvende og sist handler det om at jeg som fullmektig skal beskytte klienten mot juridisk, kommersiell og operasjonell risiko de kan bli eksponert for – både lokalt og globalt, forklarer Nikolai.

Thommessen er et stort firma som dekker alle de forretningsjuridiske områdene, noe som også gjør det mulig å samarbeide med ekspertise i andre avdelinger i prosjekter hvor dette er hensiktsmessig.

- Når vi for eksempel hjelper et selskap som skal sette opp en betalingsløsning på hjemmesiden sin, hvor de skal lage en app som muliggjør sømløs betaling, kan virksomheten for eksempel bli et betalingsforetak og må ha konsesjon for det. Da skreddersyr vi prosjektteamet og henter intern kompetanse til dette. Når det for eksempel handler om å overholde finansregulatoriske krav i forbindelse med et forsikringsselskaps outsourcing av IT-oppgaver, samarbeider vi tett med våre kollegaer med ekspertise på dette i vår bank- og finansregulatoriske avdeling. Vi jobber bredt på tvers av hele firmaet og setter sammen team som utfyller hverandre. Dette er en ekstra spennende dimensjon, forteller Espen.

SE VIDEO: Espen Werring og Nikolai Rekman forteller mer om hvordan det er å jobbe med teknologi og digitalisering i Thommessen (video: Innorett)

Kontaktpersoner