ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

Å jobbe med digitalisering som advokat: Fra idé til ferdig produkt

DSC 8272 1920

Digitalisering blir en stadig viktigere del av advokatens hverdag. Men hva vil det egentlig si å jobbe med digitalisering som advokat eller advokatfullmektig i Thommessen?

- Som forretningsadvokat bistår du næringslivet og klientene med råd som skal forenkle og løse problemer. I Thommessen bruker vi digitalisering som et verktøy for å gjøre nettopp dette, forteller Ingrid Skjelmo.

Hun er advokatfullmektig og en av mange Thommessen-medarbeidere som i løpet av de siste årene har jobbet med nye digitale verktøy og produkter for klient. Å jobbe med digitalisering handler om mer enn bare ny teknologi.

- I all hovedsak handler det om at vi sammen og på tvers av hele Thommessen er nysgjerrig på nye måter å jobbe på som gagner klienten, forteller Ingrid.

Sammen med senioradvokat Henrik Fabian Torgrimsby har hun tatt initiativ til nettopp dette. For når Henrik i 2019 jobber med å få oversikt over mylderet av regelverk og initiativer en shippingaktør må forholde seg til innen bærekraft, ser de behov for å bistå næringslivet med å navigere. Henrik og Ingrid begynner å planlegge Thommessen Sustainability Database.

DSC 8687 1920

INITATIVTAKER: Henrik Fabian Torgrimsby er en av flere Thommessen-medarbeidere som har tatt initiativ til nye digitale verktøy når klientbehov har oppstått.

Ideen får bein å gå på

Målet med databasen er å samle, systematisere og oppdatere initiativer og regelverk innen bærekraft på ett sted.

- Vi hadde en idé om hva vi ville få til, men ikke hva vi skulle gjøre eller hvordan vi skulle gjøre det, forteller Henrik.

Og hva gjør man da? Tar kontakt med kollegene i Innovasjon og utvikling. Å utvikle digitale produkter for en klient krever ikke noe særlig forkunnskaper innen IT for en advokat. Til det har man gode kolleger å sparre med.

- Vi har heldigvis en veldig flink gjeng hos oss som jobber med ulike teknologi- og digitaliseringsprosjekter, forteller Ingrid, som sammen med Henrik tar kontakt med Thommessens innovasjonsavdeling.

- Det er mange initiativer og regelverk å få oversikt over for klientene på bærekraftsområdet, og det var her advokatene så rom for en bedre løsning, forteller Philip Wold Linkas.

Han er én av to utviklere i Thommessens innovasjons- og utviklingsavdeling, som til sammen består av seks medarbeidere med ulik kompetanse. Philip får teknisk ansvar i utvikling av bærekraftsdatabasen.

- Jeg utviklet den første prototypen for å vise hva vi teknisk kunne få til, og utviklet deretter produktet kontinuerlig i tett samarbeid med advokatene. Jeg har hatt mange samtaler med advokatene for å diskutere hvordan vi skulle strukturere dataene og all informasjonen som skulle inn i løsningen. Det er nyttig for begge parter å bli kjent med hverandres vinkling i et sånt prosjekt. Å få jobbe tett med advokatene gjør at jeg som utvikler får en bedre forståelse for klientens behov, forteller Philip.

Advokatfullmektig Ingrid Skjelmo understreker også nytten av et tett samarbeid.

- I starten brukte vi mye tid på å diskutere selve utformingen av produktet - hvilket produkt dette skulle bli, hva skulle det inneholde og hvordan det skulle se ut. Vi måtte identifisere hva som egentlig var klientenes behov og hvordan vi best mulig kunne imøtekomme dette, forteller hun.

Produktet utvikles

Prosjektteamet starter med å skaffe seg en oversikt over hvilke regelverk og privatrettslige initiativer som er relevant for aktører innen bank og finans, shipping og selskapsrett. Dette resulterer i en lang liste med regelverk og initiativer, noe som også krever at medarbeidere på tvers av TeamThommessen må bidra med sin kompetanse.

I tillegg til bistand fra kolleger i innovasjon og utvikling, og marked, bistår rundt 15-20 advokater med å produsere innhold til databasen. Dette arbeidet består blant annet av å gi Thommessens kommentarer til hvordan et initiativ eller regelverk påvirker de aktuelle virksomhetene og bransjene.

Ingrid fungerer som prosjektleder – både i form av å koordinere arbeidsstrømmene mellom de ulike avdelingene, samt sørge for at selve utviklingsprosessen har blitt drevet fremover.

Jeg synes prosjektet er et godt eksempel på at nyskapning skjer når ulike personer på tvers av stilling, avdelinger og fagområder jobber sammen for å skape noe nytt. Ingrid Skjelmo
Advokatfullmektig

Resultatet

I november 2020 lanseres vår helt nye Sustainability Database. I skrivende stund inneholder den over 60 regelverk og initiativer knyttet til bærekraft, og den er i stadig utvikling.

For klientene betyr dette at man slipper å bruke flere timer på å sette seg inn i hver enkelt av de ulike reglene og initiativene, ettersom databasen gir mulighet for enkelt å kunne se hva som er relevant for virksomheten eller bransjen.

- Prosessen har utfordret andre egenskaper enn de rent juridiske og jeg synes det har vært fint også å kunne bruke kreative egenskaper i jobben som advokatfullmektig. I tillegg er det jo ekstra artig at databasen har blitt tatt så godt imot av klientene våre på tvers av bransjer og fagområder, forteller Ingrid.

I tillegg brukes databasen internt.

- Jeg bruker den selv når jeg skal prate med nye klienter. Da sjekker jeg først klientens nettside for å se hvilke bærekraftinitiativer de er med i, og så leser jeg meg opp på dette i databasen før møtet. På den måten kan jeg bedre forstå hva klienten er opptatt av i sine interne prosesser og hvordan de jobber med bærekraft, forteller initiativtaker Henrik.

  • Vil du vite mer om hvordan vi bruker teknologi og innovasjon når nye klientbehov oppstår? Les mer her.

Er du student og ønsker å sjekke ut databasen?

Ta gjerne turen innom her og registrer deg for en nærmere titt.

SE VIDEO: Henrik og Ingrid forteller om bærekraftsdatabasen, og hvordan den er et bidrag til bærekraftig utvikling i næringslivet.

Aktuelt