ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Slik bruker Thommessen digitalisering for å bidra til et bærekraftig næringsliv

Getty Images 1199018964

Ved å koble advokaters kunnskap og erfaring med teknologi og nytenkning, har regelverk innen bærekraft blitt gjort både mer tilgjengelig og forståelig for næringslivet. 

- I arbeidet med digitale produkter og tjenester tar vi alltid utgangspunkt i klientens behov. Det gjorde vi også da vi ønsket å gjøre regelverket innen bærekraft mer forståelig for næringslivet, sier Trine Melsether.

Hun er digitaliseringssjef i Thommessen, og leder innovasjon og utvikling - avdelingen som sammen med advokatene utvikler digitale produkter for klient. I slutten av 2020 resulterer dette samarbeidet i en database som skal hjelpe næringslivet å navigere i mylderet av regelverk og initiativer knyttet til bærekraft.

Med utgangspunkt i shipping

Bærekraft, ESG og ansvarlige investeringer har i flere år vært kjente begreper innen finans. 2019/2020 markerer imidlertid et tydelig taktskifte. Små og store virksomheter i alle bransjer får øynene opp for at mer bærekraftige forretningsmodeller kan bli et reelt konkurransefortrinn. Dette ser også senioradvokat Henrik Fabian Torgrimsby. Når han jobber med å få oversikt over alt en shippingaktør må forholde seg til innen bærekraft, ser han et behov for å samle alt av informasjon på ett sted for å hjelpe klientene med å navigere.

- Vi hadde god oversikt over den klassiske jussen, men ikke over den private regelverksutviklingen som skjedde i et utrolig tempo i bransjen. Tradisjonelt har vi brukt nyhetsbrev og eposter til å kommunisere betydningen av regelverkene, men det var for mye å ta tak i innen bærekraft til at dette ville ha fungert her. Derfor så vi behovet for å samle, systematisere og oppdatere informasjonen på ett sted, forteller Henrik.

Sammen med advokatfullmektig Ingrid Skjelmo tar han initiativ til det som i dag har blitt til Thommessen Sustainability Database – en stadig voksende database med oversikt over regelverk og initiativer innen bærekraft.

DSC 8822 1920

INITATIVTAKER: Henrik Fabian Torgrimsby er en av flere Thommessen-medarbeidere som har tatt initiativ til nye digitale verktøy når klientbehov har oppstått.

Kort vei fra idé til produkt

I likhet med andre digitale verktøy i Thommessens portefølje, er Sustainability Database laget med utgangspunkt i klientens behov. Med en egen avdeling for innovasjon og utvikling skal det være kort vei fra advokaten som ser et behov hos klient, til en ferdig prototype. Thommessen har flere utviklere som jobber tett med advokatene på ulike innovasjonsprosjekter. En av dem er Philip Wold Linkas, som i forbindelse med Sustainability Database-arbeidet har hatt ansvar for alt det tekniske frem til nytt design og lansering.

- Prosessen fra idé til ferdig produkt har vært preget av tett samarbeid mellom advokater og oss i innovasjon- og utviklingsteamet. At advokatene er delaktige og setter av tid i utviklingsfasen er helt avgjørende, og gjør at jeg som utvikler får en bedre forståelse av klientens behov, sier Philip.

Digitalisering i advokatbransjen, eller "legal tech", forbindes ofte med AI og automatisering av advokatenes oppgaver, men digitalisering handler i all enkelhet om å sette mennesket i sentrum og bruke teknologi for å løse problemer.

- Sustainability Database er et godt eksempel på et nytt og nyttig digitalt verktøy innen legal tech. Den tekniske løsningen i seg selv er ikke avansert eller high-tech, men struktureringen av datamengden og tilnærmingen til hvordan innholdet presenteres er nytenkende, mener digitaliseringssjef Trine Melsether.

  • Lurer du på hvordan vi jobber med innovasjon og utvikling på tvers av Thommessen? Les mer her.

Et bidrag til en bærekraftig utvikling

I Sustainability Database vil shippingklientene som satt Henrik på ideen om en database, enkelt få oversikt over nærmere 30 ulike regelverk og privatrettslige initiativer som er relevante for aktører bare innenfor denne bransjen. I tillegg gir kommentarer fra advokater gode innspill til hva dette betyr for aktørene i bransjen og hva de bør gjøre for å skape langsiktige verdier. I tillegg til shipping dekker databasen også områdene bank og finans og selskapsrett – og flere andre sektorer er på vei inn. Tjenesten er gratis for klienter, potensielle klienter og andre samarbeidspartnere.

- Vi har investert mye tid og ressurser i denne tjenesten, så det var ikke hele tiden gitt at vi skulle gi gratis tilgang til våre eksisterende og potensielle klienter. Vi så imidlertid at databasen kunne bidra til å hjelpe næringslivet med å bli mer bærekraftig og bestemte oss for at dette produktet skulle være et av våre bidrag til et mer bærekraftig næringsliv, sier Henrik.

Databasen har etter to måneder nærmere 500 brukere, og har høstet svært gode tilbakemeldinger!

- I Thommessen har vi bærekraft og digitalisering som to av våre strategiske satsningsområder. Å kombinere disse to i et produkt som Sustainability Database har derfor vært veldig spennende. I arbeidet med digitalisering må vi først og fremst se et behov, og deretter være nysgjerrig på teknologi og nye måter å jobbe på, forteller Trine.

Sammen med resten av teamet planlegges det videreutvikling og utvidelse av databasen med flere fagområder.

- Bærekraft og digitalisering blir avgjørende fremover, og med Sustainability Database følger vi denne utviklingen. Vi gleder oss til veien videre med denne tjenesten, legger digitaliseringssjefen til.

I Thommessen Sustainability Database hjelper vi deg å navigere i mylderet av regelendringer og bransjeinitiativer. Her får du en god oversikt over hva som er relevant innen din sektor, og vi forklarer hvordan dette kan påvirke din virksomhet. Tjenesten er tilgjengelig for våre klienter, potensielle klienter og andre samarbeidspartnere. Registrer deg her.

SE VIDEO: Henrik og Ingrid forteller om bærekraftsdatabasen, og hvordan den er et bidrag til bærekraftig utvikling i næringslivet.

Kontaktpersoner

Aktuelt