ThommessenFlow Finn folk

Trond Hatland Partner Bergen

Trond har prosedert komplekse og profilerte saker på alle nivåer i det nasjonale rettssystemet, og i voldgift. Han har også prosedert og vunnet saker for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). Blant spesialområdene nevnes rettighetstvister, aksjonær- og verdsettelsestvister, ansvarssaker og forsikringstvister. Trond rådgir virksomheter i privat og offentlig sektor, og er fast advokat for Staten v/Disiplinærnemnden for advokater. I tillegg er han leder for Thommessens kontor i Bergen.
 1. Chambers & Partners Europe
  Rangert, Employment

  "High-quality advice and professionalism."

 2. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Employment

 3. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Dispute Resolution

 4. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Insurance

 1. Banco Popular Español S.A. -

  Bistand til bank saksøkt med krav om betaling og brudd på utleggspant

  I perioden 2012-2018 har Hatland bistått Banco Popular Español S.A. (overtatt av Banco Santander) i erstatningssøksmål anlagt av PGS UK Ltd (tidl. Arrow Seismic Invest II AS, "PGS"). PGS krevde om lag NOK 100 millioner i erstatning fra banken og medsaksøkte Armada Seismic Invest II AS. Banken ble frifunnet både i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. I juni 2018 ble PGS' anke til Høyesterett nektet fremmet. Banken er tilkjent fulle sakskostnader.
 2. GC Rieber Shipping AS og GC Rieber Crewing AS -

  Nedlegging av bemanningsvirksomhet, innleie av arbeidskraft

  Hatland har i 2017-2019 bistått GC Rieber Shipping AS og GC Rieber Crewing AS ved avvikling av konserninterne bemanningstjenester hvoretter 66 skipsarbeidere ble oppsagt. Saken er vunnet i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Saken er anket inn for Høyesterett.
 3. Hav Line Gruppen AS

  Forsøk på å stanse drift av skip og fabrikk

  Hatland bistår Hav Line Gruppen AS i søksmål mot staten ved Nærings- og Fiskeridepartement, i tilknytning til idriftsetting av slakteskipet "Norwegian Gannet" og landanlegg i Hirtshals, Danmark. Hav Line vant frem med midlertidig forføyning mot staten og driver i dag virksomhet i henhold til dispensasjon. Spørsmål om ugyldig forskrift, uhjemlet myndighetsutøvelse og erstatningsplikt står for domstolene og saken er berammet til april 2020.
 1. Partner, Bergen, Thommessen

 2. Advokat/Fast advokat, Bergen, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, Bergen, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Cand jur
  Universitetet i Bergen