ThommessenFlow Finn folk

Thomas Frølich Senior Associate Advokat

Thomas arbeider hovedsakelig med offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen. Han bistår også med alminnelig kontraktsrett og entrepriserettslige problemstillinger.
  1. Senior Associate, Bergen, Thommessen

  2. Advokatbevilling

  3. Associate, Bergen, Thommessen

  4. Militærjurist, Forsvarets operative hovedkvarter

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen