ThommessenFlow Finn folk

Susanne Stray-Pedersen Advokatfullmektig Oslo

  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo

  2. Utvekslingsopphold
    Bond University