ThommessenFlow Finn folk

Siri Teigum Partner Advokat (H)

Siri leder Thommessens arbeid med EU/EØS- og konkurranserett, herunder også statstøtterett og anskaffelsesrett. Hun bistår med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning og rangeres i tet innenfor disse fagområdene. Hun har hatt ansvaret for klarering av en rekke komplekse fusjoner og oppkjøp. Hun har ført ulike typer EØS- og konkurransesaker i EFTA-domstolen, EF-domstolen og norske domstoler, og tar også oppgaver som voldgiftsdommer. Siri er styreleder i Folketrygdfondet og styremedlem i Gyldendal ASA
 1. The Legal 500
  Hall of Fame, EU and Competition

  ‘Siri Teigum is outstanding.’
  ‘Siri Teigum combines high integrity with a calm and professional style. She is service minded and has a hands-on approach. Always available at short notice and efficient.’

 2. Finansavisens Advokatundersøkelse
  1. plass, Konkurranserett

 3. Chambers & Partners Europe
  Band 1, Competition/Antitrust

  "She is the number-one competition lawyer in Norway."
  "She is the queen of the market."

 4. Who's Who Legal
  Recommended, Competition

 5. Who's Who Legal
  Thought Leader / Recommended, Competition

 6. Who's Who Legal
  Recommended, Government Contracts

 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Advokatfullmektig/advokat, Oslo, Thommessen

 3. Legal secretary, Siri bisto EFTA landene som juridisk sekretær under EØS-forhandlingene. Hennes hovedoppgave var utforming av EØS konkurransereglene, herunder de institusjonelle og prosessuelle løsningene for tilsyn og domstolskontroll., EFTA Sekretariatet

 4. Førstekonsulent, Justisdepartementet, lovavdelingen

 5. Vitenskapelig assistent/stipendiat, Universitetet i Oslo, juridisk fakultet

 1. Møterett for Høyesterett

 2. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 3. Cand jur
  Universitetet i Oslo

 4. Diploma in Advanced European Studies
  Collège d'Europe

 1. "Om samarbeid har som formål å begrense konkurransen", leder i "Lov og Rett"

 2. "Prosjektsamarbeid: Kan vi fortsatt inngi felles tilbud på offentlige kontrakter?", artikkel på bygg.no

 3. Kapittel om Norge i "Getting the Deal Through: Dominance 2017"

 4. "Om viltvoksende nemnder og betydningen av å luke bed", leder i "Lov og Rett"

 5. "Competition Law: A National Perspective", kapittel i "The Handbook of EEA Law"

 6. Kapittel om Norge i "Competition and Cartel Leniency multi-jurisdictional guide"

 7. Kapittel om Norge i "Lex Mundi Pre-Merger Notification Guide"

 8. "Ble unntatt fra anskaffelsesreglene, artikkel i "Energi"

 9. "Doing Justice in the EFTA Court - Some Reflections on Procedural Fundamental Rights", artikkel i Judicial Protection in the European Economic Area

 10. "Konkurranseloven og rettssikkerhet - Behov for revisjon av konkurranseloven", artikkel i "Konkurranseloven fem år - erfaringer og reformbehov", NHO publikasjon

 11. Kapittel om Norge i "International Stock Purchase Acquisitions: Summaries of International Law"

 12. "The EFTA Court - Ten Years On"

 13. Kapittel om Norge i "Merger Control Worldwide"

 14. "Håndbok Konkurranseloven", NHO publikasjon

 15. "Konkurransetilsynets virksomhet under konkurranseloven av 2004 - sett fra partene og deres advokaters side", artikkel i Jubileumsskrift til Konkurransetilsynet

 16. "Effektivitet eller rettssikkerhet? Håndhevning av konkurranseloven 2004", artikkel i "Tidsskrift for forretningsjus 10 år"

 17. "Kontroll med oppkjøp og fusjoner under ny norsk konkurranselov", artikkel i "Tidsskrift for forretningsjus 10 år"

 18. Kapittel om Norge i "IFLR Competition & Antitrust"

 19. Kapittel om Norge i "Getting the Deal Through"

 20. "Konkurranseloven: med kommentarer"

 21. "Konkurranse- og markedsføringsrett", kapittel i "Knophs oversikt over Norges rett"

 22. "Norwegian Telecommunication Law", artikkel i IFLR special supplement

 23. "Konkurransereglene og kraftmarkedet: oversikt over hovedreglene", kapittel i "Vassdrags- og energirett"

 24. "Landbruks- og næringsmiddelssektoren og konkurranseretten - andelslagenes konkurranserettslige stilling", Institutet för internationell ekonomisk rätt, Nordisk Råd for forskning i Europæisk Integrationsret

 25. "EØS-avtalens betydning for forvaltningen", artikkel i "Kritisk juss"

 26. "Presentation of the EEA Agreement and Its Institutional Set-Up", kapittel i "EEA Competition Law"

 27. "Nasjonal og Europeisk konkurranserett", artikkel i Det 33. nordiske juristmøte

 28. "EØS-avtalens konkurranseregler - har de praktisk betydning?", artikkel i "Inforum"

 29. "Konkurranserett og konkurransepolitikk i EØS: nye utfordringer for norsk næringsliv?", artikkel i Praktisk økonomi & ledelse

 30. "Har EØS-avtalen noen praktisk interesse?", artikkel i "Praktisk økonomi & ledelse"