ThommessenFlow Finn folk

Siri Teigum Partner Advokat (H)

Siri leder Thommessens arbeid med EU/EØS- og konkurranserett, herunder også statstøtterett og anskaffelsesrett. Hun bistår med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning og rangeres i tet innenfor disse fagområdene. Hun har hatt ansvaret for klarering av en rekke komplekse fusjoner og oppkjøp. Hun har ført ulike typer EØS- og konkurransesaker i EFTA-domstolen, EF-domstolen og norske domstoler, og tar også oppgaver som voldgiftsdommer. Siri er styreleder i Folketrygdfondet og styremedlem i Gyldendal ASA
 1. The Legal 500
  Hall of Fame, EU and Competition

  "Highly experienced and excellent legal knowledge in EU and competition matters. Siri Teigum has outstanding knowledge of competition law."

 2. Chambers & Partners Europe
  Band 1, Competition/Antitrust

  "She is known as the best in Norway."

 3. Kapitals Advokatundersøkelse
  1. plass, Konkurranserett

 4. Who's Who Legal
  Thought Leader, Competition

 5. Who's Who Legal
  Recommended, Government Contracts

 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Advokatfullmektig/advokat, Oslo, Thommessen

 3. Legal secretary, Siri bisto EFTA landene som juridisk sekretær under EØS-forhandlingene. Hennes hovedoppgave var utforming av EØS konkurransereglene, herunder de institusjonelle og prosessuelle løsningene for tilsyn og domstolskontroll., EFTA Sekretariatet

 4. Førstekonsulent, Justisdepartementet, lovavdelingen

 5. Vitenskapelig assistent/stipendiat, Universitetet i Oslo, juridisk fakultet

 1. Møterett for Høyesterett

 2. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 3. Cand jur
  Universitetet i Oslo

 4. Diploma in Advanced European Studies
  Collège d'Europe

 1. "Om samarbeid har som formål å begrense konkurransen", leder i "Lov og Rett"

 2. "Prosjektsamarbeid: Kan vi fortsatt inngi felles tilbud på offentlige kontrakter?", artikkel på bygg.no

 3. Kapittel om Norge i "Getting the Deal Through: Dominance 2017"

 4. "Om viltvoksende nemnder og betydningen av å luke bed", leder i "Lov og Rett"

 5. "Competition Law: A National Perspective", kapittel i "The Handbook of EEA Law"

 6. Kapittel om Norge i "Competition and Cartel Leniency multi-jurisdictional guide"

 7. Kapittel om Norge i "Lex Mundi Pre-Merger Notification Guide"

 8. "Ble unntatt fra anskaffelsesreglene, artikkel i "Energi"

 9. "Doing Justice in the EFTA Court - Some Reflections on Procedural Fundamental Rights", artikkel i Judicial Protection in the European Economic Area

 10. "Konkurranseloven og rettssikkerhet - Behov for revisjon av konkurranseloven", artikkel i "Konkurranseloven fem år - erfaringer og reformbehov", NHO publikasjon

 11. Kapittel om Norge i "International Stock Purchase Acquisitions: Summaries of International Law"

 12. "The EFTA Court - Ten Years On"

 13. Kapittel om Norge i "Merger Control Worldwide"

 14. "Håndbok Konkurranseloven", NHO publikasjon

 15. "Konkurransetilsynets virksomhet under konkurranseloven av 2004 - sett fra partene og deres advokaters side", artikkel i Jubileumsskrift til Konkurransetilsynet

 16. "Effektivitet eller rettssikkerhet? Håndhevning av konkurranseloven 2004", artikkel i "Tidsskrift for forretningsjus 10 år"

 17. "Kontroll med oppkjøp og fusjoner under ny norsk konkurranselov", artikkel i "Tidsskrift for forretningsjus 10 år"

 18. Kapittel om Norge i "IFLR Competition & Antitrust"

 19. Kapittel om Norge i "Getting the Deal Through"

 20. "Konkurranseloven: med kommentarer"

 21. "Konkurranse- og markedsføringsrett", kapittel i "Knophs oversikt over Norges rett"

 22. "Norwegian Telecommunication Law", artikkel i IFLR special supplement

 23. "Konkurransereglene og kraftmarkedet: oversikt over hovedreglene", kapittel i "Vassdrags- og energirett"

 24. "Landbruks- og næringsmiddelssektoren og konkurranseretten - andelslagenes konkurranserettslige stilling", Institutet för internationell ekonomisk rätt, Nordisk Råd for forskning i Europæisk Integrationsret

 25. "EØS-avtalens betydning for forvaltningen", artikkel i "Kritisk juss"

 26. "Presentation of the EEA Agreement and Its Institutional Set-Up", kapittel i "EEA Competition Law"

 27. "Nasjonal og Europeisk konkurranserett", artikkel i Det 33. nordiske juristmøte

 28. "EØS-avtalens konkurranseregler - har de praktisk betydning?", artikkel i "Inforum"

 29. "Konkurranserett og konkurransepolitikk i EØS: nye utfordringer for norsk næringsliv?", artikkel i Praktisk økonomi & ledelse

 30. "Har EØS-avtalen noen praktisk interesse?", artikkel i "Praktisk økonomi & ledelse"