ThommessenFlow Finn folk

Sam Joakim Kristiansen Senior Associate Advokatfullmektig

Sam arbeider bredt med skipstransaksjoner og gir løpende kontraktsbistånd til selskaper i shipping-sektoren.
  1. Senior Associate, Oslo, Thommessen

  2. Associate, Oslo, Thommessen

  3. Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

  1. Master i rettsvitenskap, spesialfag innen skipsfart og offshore
    Universitetet i Oslo