ThommessenFlow Finn folk

Sam Joakim Kristiansen Associate Advokatfullmektig

Sam jobber hovedsakelig med kontraktsrettslig rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner med fokus på shipping og entreprise (landbasert og offshore). Han har erfaring med både våt og tørr sjørett, herunder rådgivning i certepartiforhold, miljøansvar samt kjøp og salg av skip.

Under studietiden var Sam vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  2. Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

  1. Master i rettsvitenskap, spesialfag innen skipsfart og offshore
    Universitetet i Oslo