ThommessenFlow Finn folk

Nora Solberg Bjørnnes Advokatfullmektig Oslo

  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen

  2. Utvekslingsopphold
    University of Auckland