ThommessenFlow Finn folk

Kjetil Bagger Røyneberg Advokatfullmektig Oslo

Kjetil jobber hovedsakelig med juridiske spørsmål knyttet til shipping og olje- og gassnæringen. I tillegg bistår han en rekke forsikringsklienter i Norge og utlandet. Kjetil arbeider også med tvisteløsning.
 1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Utvekslingsopphold
  Shanghai Jiaotong University

 3. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen

 4. Bachelor i rettsvitenskap
  Høgskolen i Lillehammer