ThommessenFlow Finn folk

Jostein Jenssen Advokatfullmektig Oslo

  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Tromsø