ThommessenFlow Finn folk

Jonas William Eikenes Lødøen Associate Advokatfullmektig

Jonas arbeider hovedsakelig med offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger knyttet til produksjon, overføring og omsetning av fornybar energi, herunder vannkraft, vindkraft på land, havvind og nett, i tillegg til CCS. Han bistår også norske og internasjonale selskaper i forbindelse med fusjoner og oppkjøp innenfor sitt fagområde.

Jonas bistår også med tvisteløsning.
 1. Associate, Thommessen

 2. Stipendiat, Thommessen

 3. Trainee, Thommessen

 4. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Bergen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen

 3. Bedriftsøkonomi
  Handelshøyskolen BI

 4. Enkeltemner i flerkulturell forståelse
  Høgskolen i Innlandet