ThommessenFlow Finn folk

Heidi Dillevig Senioradvokat Oslo

Heidi arbeider med lånefinansiering, og er spesialisert innenfor fremmedkapitalfinansiering med fokus på norske obligasjonsutstedelser. Hun har lang erfaring med å bistå utstedere og tilretteleggere i store finansieringer i kapitalmarkedet, samt løpende rådgivning knyttet til forpliktelser under obligasjonsavtaler og børs- og verdipapirregler. Heidi bistår også ved notering av obligasjoner på Oslo Børs og Nordic ABM. Heidi har i tillegg erfaring med bankfinansiering, insolvens/ restrukturering samt kjøp og salg av virksomheter.
 1. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 2. Fast Advokat, Oslo, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 4. Dommerfullmektig, Oslo tingrett

 5. Rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 6. Dommerfullmektig, Stjør- og Verdal tingrett

 7. Førstekonsulent, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Cand jur
  Universitetet i Oslo