ThommessenFlow Finn folk

Fredrik Svartberg Tonholt Advokatfullmektig Oslo

Fredrik arbeider hovedsaklig med regulatoriske og kontraktsrettslige problemstillinger knyttet til fornybar energi og infrastruktur. Han bistår klienter med løpende rådgivning, transaksjoner og tvisteløsning.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  2. Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen