ThommessenFlow Finn folk

Elin Ibsen Gustavsen Specialist Advisor

Elin har en doktorgrad i militærsosiologi, og har jobbet flere år som forsker i Forsvaret. Før hun begynte i Thommessen jobbet hun fem år i PST, hvor hun blandt annet ledet arbeidet med å utarbeide strategiske analyser av trusselbildet i Norge. Elin har betydelig erfaring med å forstå hvordan den sikkerhetspolitiske utviklingen påvirker norsk næringsliv.
 1. Forsker, Forsvarets høyskole

 2. Analytiker, Politiets sikkerhetstjeneste

 3. Avsnittsleder for strategisk analyse, Politiets sikkerhetstjeneste

 4. Strategisk rådgiver for assisterende sjef, Politiets sikkerhetstjeneste

 1. Master i sosiologi
  Universitetet i Oslo

 2. Ph.D. i militærsosiologi
  Universitetet i Oslo

 3. Utvekslingsopphold
  University of Arizona