ThommessenFlow Finn folk

Anja Tryti Advokatfullmektig Advokatfullmektig

Anja arbeider hovedsakelig med entreprise og shipping. Hun bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning og tvisteløsning.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  2. Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo