ThommessenFlow Finn folk

Anders Eide Røyneberg Advokatfullmektig Oslo

 1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 2. Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

 3. Trainee, Diverse advokatfirmaer

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 3. Utvekslingsopphold
  The University of Edinburgh

 4. Årsstudium i filosofi
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 1. Staten som konsesjonsmyndighet og kontraktspart i fergekonsesjonskontrakter, MarIus nr. 508