ThommessenFlow Finn folk

Anders Eide Røyneberg Managing Associate Advokat

Anders jobber med tvisteløsning for alminnelige domstoler og voldgift innenfor et bredt spekter av fagområder, med hovedvekt av saker om kontraktsrett, forsikringsrett, erstatningsrett og generell forretningsjus.
 1. Managing Associate, Oslo, Thommessen

 2. Advokatbevilling, Thommessen

 3. Senior Associate, Oslo, Thommessen

 4. Associate, Oslo, Thommessen

 5. Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

 6. Trainee, Diverse advokatfirmaer

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo

 3. Utvekslingsopphold
  The University of Edinburgh

 4. Årsstudium i filosofi
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 1. Staten som konsesjonsmyndighet og kontraktspart i fergekonsesjonskontrakter, MarIus nr. 508