ThommessenFlow Finn folk

Amalie Hauge Pedersen Advokatfullmektig Oslo

Amalie bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning og tvisteløsning innenfor opphavsrett, varemerkerett, patentrett og markedsføringsrett.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo

  2. Utvekslingsopphold
    The University of Texas School of Law