ThommessenFlow Finn folk

Alexandra Refsnes Fast advokat Oslo

Alexandra bistår norske og internasjonale klienter med tvisteløsning og rådgivning innenfor hele det arbeidsrettslige spekteret. Alexandra har kompetanse og bistår blant annet med tvister og spørsmål knyttet til alt fra ansettelser til opphør av arbeidsforhold. I tillegg bistår hun norske og internasjonale selskaper med arbeidsrettslige aspekter i forbindelse med fusjoner, fisjoner og oppkjøp samt med rådgivning knyttet til etablering og avvikling av bedrifter i Norge.
 1. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 2. Sensor, Universitetet i Bergen, juridisk fakultet

 3. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 4. Redaktør for Jussens Venner, Universitetsforlaget

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. L.L.M.
  Bond University

 3. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen, juridisk fakultet