ThommessenFlow Finn folk
Jobb med oss

Internasjonal erfaring

Ledige stillinger

Faglig og personlig utvikling - gjennom internasjonal erfaring

En stor og stadig økende del av vår virksomhet er av internasjonal karakter. Vi representerer både utenlandske virksomheter i Norge og norske virksomheter internasjonalt.

Thommessen har kontor i London og et omfattende nettverk av internasjonale samarbeidspartnere. Våre medarbeidere har bred internasjonal erfaring, og Thommessens advokater har prosedert en rekke saker for internasjonale domstoler.

Vi er det norske medlemmet av Lex Mundi, verdens ledende nettverk av selvstendige advokatfirmaer. Medlemskapet gir verdifull utveksling av kunnskap på tvers av landegrenser, i tillegg til enkel tilgang til de beste advokatfirmaene verden over – for både oss og våre klienter.

Vi er opptatt av din faglige og personlige utvikling og har tro på at internasjonal erfaring vil gagne både deg, Thommessen og våre klienter.

Ny 3759
Getty Images 843421316

Thommessen i London

I mer enn tretti år har vårt kontor i London vært en viktig lyttepost i det internasjonale markedet. Ikke minst har det vært et viktig læringssted for advokatfullmektiger.

Thommessen har til enhver tid to til tre advokatfullmektiger utplassert i London. En advokatfullmektig fra vår transaksjonsavdeling er utplassert i London i ett år av gangen. I tillegg er en til to fullmektiger fra andre avdelinger utplassert i seks måneder av gangen. Siden utplasseringsordningen ble innført i 2010, har nærmere førti advokatfullmektiger jobbet ved kontoret.

London-kontoret ledes av Resident Partner Lars Eirik Gåseide Røsås. Han mener at et utvekslingsopphold i London gir mulighet til å oppleve en annen del av advokatjobben enn den man normalt ser som advokatfullmektig.

- Sammenlignet med Oslo eller Bergen, vil fullmektiger i London tidlig få mer erfaring med det arbeidet som gjøres forut for at oppdragene havner på kontorpulten, sier Lars Eirik.

Samtidig som man kan fortsette å jobbe med de sakene man ønsker å være involvert i fra Oslo eller Bergen, oppfordres fullmektiger i London til å bruke oppholdet til å utvikle forretningsrelasjoner og knytte verdifulle kontakter for fremtiden

- Vær aktiv og ta kontakt med dem du vil møte! Undersøk tidligere saker og om det er noen i London du kjenner, eller om du har potensielle kontakter. Ikke vær blyg. I London er det lov å være mer frempå enn hva som er vanlig i Oslo eller Bergen.

DSC2987 2
Fullmektiger i London får tidlig mer erfaring med det arbeidet som gjøres forut for at oppdragene havner på kontorpulten. Lars Eirik Gåseide Røsås
Resident Partner, London
Lars eirik