ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Breakfast seminar | Thommessen & Conyers

Skip
Pris
Free
- , Thommessens Office in Oslo, Ruseløkkveien 38 (12th floor), Oslo

Update on the Norwegian and Bermuda Tax Residency and Economic Substance Requirements.

Thommessen and Conyers team up to host a seminar on the status and practical follow up of the Norwegian rules on tax residency and Bermuda's evolving economic substance regime. The seminar will discuss the practical implications for companies within the shipping and offshore industry, private equity, asset management among others.

08.00–08.30

Registration and breakfast

08.30–08.40

Introduction | Henrik Hagberg | Thommessen

08.40–09.15

Norwegian tax residency, substance requirements and shell companies | Espen Ommedal and Finn Backer-Grøndahl | Thommessen

09.15–10.00

Bermuda economic substance requirements | Marcello Ausenda | Conyers

10.0011.00

Networking

Kompetanseområde

Foredragsholdere

 • Henrik Hagberg, Partner Advokat

  Henrik har bred erfaring med både transaksjonsarbeid og tvisteløsning innenfor hele shipping- og offshore-segmentet, blant annet i forbindelse med skipsbygging og konstruksjon av offshore-enheter, kjøp, salg og finansiering av skip og rigger, herunder prosjektfinansiering, havariarbeid og etterforskning av sjøulykker samt sjø- og energiforsikring. Henrik har vært involvert i flere av de større havariene i Norge de siste 10 årene. Henrik har også erfaring fra den norske olje og gassektoren, spesielt knyttet til norsk gasseksport.

 • Finn Backer-Grøndahl, Partner Advokat (H)

  Finn begynte i Thommessen i 2001 og er en del av Thommessens avdeling for skatt og avgift. Han bistår norske og utenlandske klienter med spørsmål knyttet til norsk og internasjonal skatterett, herunder internprising. Finn bistår både med løpende rådgivning og ved restrukturering og transaksjoner. En stor del av Finns arbeid knytter seg til tvister med norske skattemyndigheter, og han har prosedert en lang rekke saker for norske domstoler, også for Høyesterett. Finn har lang erfaring med skattespørsmål knyttet til ulike bransjer og han har inngående kunnskap om rederibeskatningsordningen og skattereglene for vannkraft.

 • Espen Ommedal, Partner Advokat (H), siv. øk.

  Espen Ommedal er partner i Thommessen og arbeider i avdeling for skatt og transaksjon. Han har mange års erfaring med rådgivningsarbeid innenfor norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og alminnelig forretningsjus overfor store nasjonale og internasjonale selskaper samt dets eiere. Espen har videre en sterk bransjespesialisering overfor tradisjonell og offshore shipping samt oljeservice. Han har vært involvert i en rekke transaksjoner, inklusive større globale relokaliseringer, restruktureringer, generasjonsskifter, større fusjoner/oppkjøp – både nasjonalt og internasjonalt. Videre bistår Espen en rekke internasjonale PE hus. Espen har prosedert profilerte saker på alle nivå i det nasjonale rettssystemet, samt EFTA-domstolen.

 • Bilde av Marcello Ausenda // Director, Head of Bermuda Corporate Practice // Conyers

  Marcello Ausenda // Director, Head of Bermuda Corporate Practice // Conyers

  Marcello Ausenda is a Director and Head of the Bermuda Corporate Practice. He also leads the firm’s Global Shipping Practice. Marcello joined Conyers in 2001 and became partner in 2007. His practice covers all aspects of general corporate and commercial matters with particular focus on public companies, securities and shipping including ship financing. He also advises on partnerships, corporate relocations and restructurings.

  has context menu